Vláda schválila zákon o pláne obnovy

Zákon o pláne obnovy 

Bratislava 16. júna 2021 – Vláda dnes na rokovaní schválila zákon o mechanizme na podpory obnovy a odolnosti, teda o fonde, z ktorého sa poskytnú prostriedky pre jednotlivé opatrenia zhrnuté v Pláne obnovy a odolnosti SR.

Zákon upravuje finančné vzťahy pri vykonávaní mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vrátane poskytovania a používania prostriedkov mechanizmu, práva a povinnosti osôb v súvislosti s vykonávaním plánu obnovy a zodpovednosť za porušenie podmienok pri poskytovaní prostriedkov mechanizmu, pôsobnosť orgánov verejnej moci pri vykonávaní plánu obnovy a niektoré ďalšie vzťahy pri vykonávaní plánu obnovy.

Zákon tiež definuje úlohy, kompetencie a zodpovednosti Národnej implementačnej a koordinačnej autority, ktorá okrem iného zodpovedá za vykonávanie plánu obnovy voči Európskej komisii, usmerňuje subjekty pri vykonávaní plánu, či zabezpečuje a riadi finančné toky.

Celý zákon nájdete tu