POĎTE PRACOVAŤ PRE PLÁN OBNOVY

Hľadáme zapálených ľudí a odborníkov na rôzne oblasti, ktorí chcú pracovať na pláne obnovy a budúcnosti Slovenska.