Ako napredujú najväčšie projekty plánu obnovy nad 20 miliónov eur? Verejnosť si môže pozrieť rozšírený semafor s jednotlivými krokmi

Stav a napredovanie najväčších projektov plánu obnovy si verejnosť môže odteraz pozrieť v rozšírenom investičnom semafore na webovej stránke plánu obnovy. Pôvodný takzvaný investičný semafor projektov s hodnotou nad 50 miliónov eur sa teraz rozšíril o ďalších 28 investícií s hodnotou nad 20 miliónov eur. Ide tak celkovo o 31 projektov so súhrnnou hodnotou dve miliardy eur.

 

Okrem projektov výstavby nemocníc v Banskej Bystrici, Martine a elektrifikácie trate Bánovce nad Ondavou – Humenné pribudli v rozšírenom semafore napríklad aj harmonogramy modernizácie budov súdov, projekty rozvoja železničnej infraštruktúry či ďalšie investície do modernej a dostupnej zdravotnej starostlivosti.

 

Semafor mapuje plnenie harmonogramu čiastkových krokov, ktoré sú potrebné k tomu, aby boli investície dokončené včas a v rozsahu, aký je potrebný pre naplnenie daného cieľa plánu obnovy. Takýmito krokmi je napríklad príprava projektovej dokumentácie, vyhlásenie verejného obstarávania či podpisy zmlúv so zhotoviteľmi stavby. V semafore sú znázornené splnené kroky ako aj také kroky, ktorých plnenie je oneskorené. V čase spustenia semaforu žiaden z najväčších investičných projektov nečelí priamemu ohrozeniu splnenia. Jeden z projektov - nákup 705 elektrických a hybridných vozidiel pre policajný zbor je už úspešne ukončený.

 

Okrem investičného semaforu môže verejnosť sledovať plnenie jednotlivých záväzkov, teda míľnikov a cieľov plánu obnovy, podľa žiadostí o platbu. Doteraz Slovensko zaslalo Európskej komisii štyri žiadosti o platbu za už splnené opatrenia. Doteraz sme obdržali prvé tri platby, a to v plnej výške, doma tak máme takmer dve miliardy eur za splnené míľniky a ciele.

 

Rozšírený semafor investičných projektov je verejne dostupný na stránke: www.planobnovy.sk/realizacia/semafor-investicnych-projektov

Semafor žiadostí o platbu: www.planobnovy.sk/realizacia/semafor

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené