Sprievodné kapitoly Plánu obnovy

Plán obnovy obsahuje aj sprievodné kapitoly, ktoré sa venujú všeobecným cieľom, implementácii, doplnkovosti a celkovému vplyvu plánu.

1. Všeobecné ciele a súdržnosť plánu obnovy a odolnosti SR

V tejto časti môžete nájsť informácie o:

 • všeobecných výzvach a cieľoch
 • napojení na Európsky semester
 • rovnosti žien a mužov a rovnakých príležitostiach pre všetkých
 • súdržnosti plánu

2. Doplnkovosť a implementácia plánu

V tejto časti môžete nájsť informácie o:

 • žiadosti o predbežné financovanie
 • súlade s inými iniciatívami
 • doplnkovosti financovania
 • implementácii
 • konzultačnom procese
 • kontrole a audite
 • zabezpečovaní nápravy v súvislosti s podvodmi, korupciou a iným poškodzovaním finančných záujmov EÚ vo väzbe na implementáciu plánu obnovy
 • informačných systémoch na národnej úrovni
 • komunikácii

3. Celkový vplyv

V tejto časti môžete nájsť informácie o:

 • ekonomickej, sociálnej a inštitucionálnej odolnosti
 • porovnaní investícií so základným scenárom
 • odpočte opatrení reagujúcich na tzv. CSRs (Country Specific Recommendations) z rokov 2019 a 2020
Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené