Vývoj plánu obnovy


 1. Európska komisia navrhla vytvorenie Fondu obnovy
  a odolnosti


 2. Dohoda európskych lídrov
  na zriadení Fondu obnovy
  a odolnosti


 3. Predstavenie dokumentu Moderné a úspešné Slovensko


 4. Vznik sekcie plánu obnovy
  na Ministerstve financií SR


 5. Prijatie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ


 6. Odoslanie plánu obnovy
  na posúdenie Európskej komisie


 7. Odporučenie plánu obnovy Európskou komisiou


 8. Schválenie plánu obnovy Radou pre hospodárske a finančné záležitosti

Implementácia reforiem a investícií v rámci plánu obnovy

Plán obnovy

je spoločnou reakciou krajín EÚ na silný pokles ekonomiky v dôsledku pandémie COVID - 19. Jeho hlavným cieľom je podporiť reformy a investície, ktoré Slovensku umožnia začať opäť dobiehať životnú úroveň priemeru EÚ.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené