Pracujte s nami

Hľadáme zapálených ľudí a odborníkov na rôzne oblasti, ktorí chcú pracovať na pláne obnovy a budúcnosti Slovenska.

Pracovné ponuky

Stážista/stážistka na odbore koordinácie a komunikácie

Poď stážovať, získavať cenné skúsenosti a zistiť, ako sa pracuje na jednom z najväčších projektov na Slovensku. Pracujeme na implementácii kľúčových reforiem a investícií, ktoré predstavujú neopakovateľnú príležitosť ako výrazne zlepšiť život na Slovensku a ako z neho spraviť zelenšiu, zdravšiu a efektívnejšiu krajinu. 

Tak, ako nám v rámci plánu obnovy záleží na budúcnosti našej krajiny, rovnako nám záleží aj na študentoch, ktorým chceme dať príležitosť, aby sa počas svojho pôsobenia u nás mohli čo najintenzívnejšie zapojiť do našich tímov v rámci komunikácie a koordinácie. Počas stáže teda nebudeš variť kávu, iba ak pre seba.

Odbor koordinácie a komunikácie

 • Máme na starosti všetky komunikačné aktivity spojené s plánom obnovy, organizujeme podujatia pre verejnosť.
 • Vymýšľame vizuály a grafickú identitu plánu obnovy, aktívne komunikujeme s tlačovými a komunikačnými odbormi na ministerstvách.
 • Spravujeme sociálne siete plánu obnovy, pripravujeme komunikačné kampane, komunikujeme s médiami a odpovedáme na otázky a podnety širokej verejnosti.
 • Zodpovedáme za prípravu kľúčových podkladov, pracujeme na zabezpečovaní plnenia úloh centrálneho sekretariátu pre plán obnovy voči Európskej komisii a jednotlivým ministerstvám a ostatným orgánom štátnej správy
 • Spolupracujeme na zabezpečovaní koordinačných stretnutí, podujatí a konferencií so subjektmi zodpovednými za implementáciu plánu obnovy.

Koho hľadáme?

Hľadáme vysokoškolských študentov študentky magisterského (inžinierskeho) štúdia, mladých, aktívnych a motivovaných ľudí, ktorí môžu stážovať aspoň 2-3X do týždňa (v individuálnych prípadoch sú možné výnimky) po dobu minimálne jedného mesiaca. Pracovná doba, preferované dni či možnosť pracovať niektoré dni online budú súčasťou dohody, v rámci čo najväčšej spokojnosti oboch strán.

 • Účasť na mimoškolských aktivitách a projektoch výhodou
 • Súčasťou stáže bude potvrdenie a certifikát o absolvovaní. Stáž je neplatená.

Ako sa prihlásiť?

V prípade záujmu pošlite  email na adresu [email protected], do predmetu správy napíšte slovo „STÁŽ“.

K mailu poprosíme priložiť:

 1. Životopis
 2. Motivačný list
 3. Vašu akúkoľvek prácu, ktorou sa chcete odprezentovať

Vybraných uchádzačov pozveme na osobný alebo online pohovor.

Tešíme sa na Vaše prihlášky

Regionálny/a koordinátor/ka pre Žilinský kraj

Rád sa stretávaš s ľuďmi? Rád komunikuješ a máš oko na detail? Baví ťa práca v regiónoch? Neváhaj a pridaj sa do tímu plánu obnovy, ktorý pracuje na jednom z najväčších projektov v krajine a implementuje reformy a investície pre lepšie a modernejšie Slovensko.

Do nášho tímu hľadáme človeka na pozíciu regionálneho koordinátora plánu obnovy pre Žilinský samosprávny kraj. Tvojou úlohou bude poskytovanie informácií regionálnym žiadateľom a prijímateľom v oblastiach prípravy a implementácie výziev/opatrení financovaných z prostriedkov plánu obnovy, taktiež zabezpečenie komunikačnej podpory či koordinácia pracovných stretnutí na regionálnej úrovni.

Pracovná náplň regionálneho koordinátora:

 • Spolupracuje pri implementácií stratégie a štátnej politiky v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR na regionálnej úrovni.
 • Zabezpečuje vykonávanie koordinačných, monitorovacích, analytických a komunikačných činností za účelom efektívnej implementácie Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci regiónov.
 • Zúčastňuje sa koordinačných stretnutí na úrovni NIKA („Národná implementačná a koordinačná autorita“) a vykonávateľov investícií a reforiem.
 • Vykonáva konzultačné, podporné a komunikačné činnosti v rámci usmerňovania regionálnych žiadateľov a prijímateľov v oblastiach prípravy a implementácie opatrení financovaných z prostriedkov mechanizmu na podporu a obnovu.
 • Koordinuje zasadnutia pracovných skupín, komunikuje a spolupracuje so stakeholdermi na regionálnej úrovni (VUC, mestami, obcami, resp. územiami udržateľného mestského rozvoja).
 • Identifikuje nedostatky a nezrovnalosti, vykonáva systematický zber a vyhodnocuje údaje v rámci implementácie strategických opatrení na regionálnej úrovni.
 • V spolupráci s NIKA a vykonávateľmi analyzuje riziká spojené s implementáciou reforiem a investícií a podieľa sa na príprave návrhov zlepšení.
 • Spolupracuje na zabezpečovaní koordinácie synergických účinkov a komplementarít medzi Programom Slovensko realizovaných v rámci Fondov EÚ, operačnými programami v rámci Partnerskej dohody SR 2014 – 2020 pre EŠIF, Plánom obnovy a odolnosti SR a ostatnými nástrojmi podpory EÚ.

Uvedené činnosti sú vykonávané v rámci národného projektu „Budovanie implementačnej štruktúry pre implementáciu Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti financovaného z operačného programu Efektívna verejná správa. „kód projektu ITMS2014: 314011BPG7“.

Pravidelné miesto výkonu štátnej služby je Žilina, avšak v súlade s riadnym vykonávaním pracovných povinností sa požaduje účasť na plánovaných pracovných stretnutiach v Bratislave, a to v rozsahu 2 - 3 dni v mesiaci.

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • milí kolegovia - ľudskí a profesionálni zároveň,
 • podnetné pracovné prostredie, kde sa nápady pretavujú do reality,
 • pružný pracovný čas,
 • benefity vyplývajúce z práce vo verejnej správe a z kolektívnej zmluvy (napr. multisport karta, + 2 dni voľna v zmysle KZ, príspevok na vitamínové a výživové doplnky, príspevok pri narodení dieťaťa, možnosť využívať účelové zariadenia ÚV SR za zvýhodnené ceny...),
 • príspevok do III. dôchodkového piliera (až do výšky 50€ mesačne),
 • 5 dní dovolenky naviac oproti súkromnému sektoru,
 • plat konkurencieschopný súkromnému sektoru so zmysluplnou prácou pre krajinu.


Výberové konanie pozostáva z nasledovných krokov:

 • Písomný test na overenie odborných znalostí
 • Osobný pohovor na overenie schopností a osobnostných vlastností


Termín na prihlásenie sa do výberového konania je do: 14.11.2022

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené