Pracujte s nami

Hľadáme zapálených ľudí a odborníkov na rôzne oblasti, ktorí chcú pracovať na pláne obnovy a budúcnosti Slovenska.

Pracovné ponuky

Stážista/stážistka na odbore koordinácie a komunikácie

Poď stážovať, získavať cenné skúsenosti a zistiť, ako sa pracuje na jednom z najväčších projektov na Slovensku. Pracujeme na implementácii kľúčových reforiem a investícií, ktoré predstavujú neopakovateľnú príležitosť ako výrazne zlepšiť život na Slovensku a ako z neho spraviť zelenšiu, zdravšiu a efektívnejšiu krajinu. 

Tak, ako nám v rámci plánu obnovy záleží na budúcnosti našej krajiny, rovnako nám záleží aj na študentoch, ktorým chceme dať príležitosť, aby sa počas svojho pôsobenia u nás mohli čo najintenzívnejšie zapojiť do našich tímov v rámci komunikácie a koordinácie. Počas stáže teda nebudeš variť kávu, iba ak pre seba.

Odbor koordinácie a komunikácie

 • Máme na starosti všetky komunikačné aktivity spojené s plánom obnovy, organizujeme podujatia pre verejnosť.
 • Vymýšľame vizuály a grafickú identitu plánu obnovy, aktívne komunikujeme s tlačovými a komunikačnými odbormi na ministerstvách.
 • Spravujeme sociálne siete plánu obnovy, pripravujeme komunikačné kampane, komunikujeme s médiami a odpovedáme na otázky a podnety širokej verejnosti.
 • Zodpovedáme za prípravu kľúčových podkladov, pracujeme na zabezpečovaní plnenia úloh centrálneho sekretariátu pre plán obnovy voči Európskej komisii a jednotlivým ministerstvám a ostatným orgánom štátnej správy
 • Spolupracujeme na zabezpečovaní koordinačných stretnutí, podujatí a konferencií so subjektmi zodpovednými za implementáciu plánu obnovy.

Koho hľadáme?

Hľadáme vysokoškolských študentov študentky magisterského (inžinierskeho) štúdia, mladých, aktívnych a motivovaných ľudí, ktorí môžu stážovať aspoň 2-3X do týždňa (v individuálnych prípadoch sú možné výnimky) po dobu minimálne jedného mesiaca. Pracovná doba, preferované dni či možnosť pracovať online budú súčasťou dohody, v rámci čo najväčšej spokojnosti oboch strán.

 • Účasť na mimoškolských aktivitách a projektoch výhodou
 • Súčasťou stáže bude potvrdenie a certifikát o absolvovaní. Stáž je neplatená.

Ako sa prihlásiť?

V prípade záujmu pošlite  email na adresu [email protected], do predmetu správy napíšte slovo „STÁŽ“.

K mailu poprosíme priložiť:

 1. Životopis
 2. Motivačný list
 3. Vašu akúkoľvek prácu, ktorou sa chcete odprezentovať

Vybraných uchádzačov pozveme na osobný alebo online pohovor.

Tešíme sa na Vaše prihlášky

Asistent/ka pre generálnu riaditeľku sekcie plánu obnovy

Pridaj sa do najlepšieho a najdynamickejšieho tímu vo verejnej správe, kde nepoznáme slová "nevieme, nedá sa". Do nášho tímu hľadáme asistentku/asistenta pre generálnu riaditeľku sekcie plánu obnovy na Úrade vlády SR. Ak sa nebojíš nových výziev, pošli nám svoje CV a podieľaj sa spolu s nami na implementácii reforiem a investícií pre lepšie a modernejšie Slovensko!

Náplň práce:

 • Spolupracuje pri zabezpečovaní potrebných opatrení za účelom efektívnej implementácie Plánu obnovy a odolnosti SR (ďalej len „POO“).
 • Spolupracuje na zabezpečovaní koordinácie a komunikácie pri plnení spoločných úloh sekcie s inými útvarmi úradu vlády, subjektmi verejnej správy, ostatnými inštitúciami a partnermi.
 • Spolupracuje pri posudzovaní politík a koncepcií a pri príprave stanovísk a odpovedí. Spolupracuje s odbornými útvarmi pri poskytovaní súčinnosti pri implementácii POO.
 • Vykonáva administratívne a podporné činnosti pre odborné aktivity, zastrešuje podpornú dokumentáciu, monitorovanie a koordináciu aktivít súvisiacu s POO.
 • Poskytuje súčinnosť pri prenose úspešných a fungujúcich príkladov z medzinárodnej praxe do procesov a činností spadajúcich do pôsobnosti sekcie POO.
 • Vykonáva všetky úlohy, ktoré patria v odbore štátnej služby k jeho služobným povinnostiam a na základe pokynov vedúceho zamestnanca.

Prhlásiť sa môžeš do 7.7.2022

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené