Kompletný plán obnovy

Plán obnovy je rozsiahly dokument založený na niekoľkých prioritách, ktoré sa zameriavajú na kľúčové problémy ekonomiky a najdôležitejšie spoločenské výzvy. Každá z nich sa skladá z tematických komponentov, ktorých je spolu osemnásť. Tieto v sebe zahŕňajú reformy a investície s presnou finančnou alokáciou ako aj časovým harmonogramom, do kedy majú byť splnené. Delia sa menšie časti, tzv. míľniky a ciele, teda kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele, na základe ktorých je možné sledovať, čo má byť výsledok daného opatrenia na to, aby sa plán úspešne zrealizoval.

Čo je plán obnovy
a jeho hlavné priority

Plán obnovy je spoločnou reakciou krajín EÚ na silný pokles ekonomiky v dôsledku pandémie COVID - 19. Jeho hlavným cieľom je podporiť reformy a investície, ktoré Slovensku umožnia začať opäť dobiehať životnú úroveň priemeru EÚ.

Oblasť Komponent Plánovaná alokácia Spolu
Zelená ekonomika Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra 232 mil. eur 2 301 mil. eur
Obnova budov 741 mil. eur
Udržateľná doprava 801 mil. eur
Dekarbonizácia priemyslu 368 mil. eur
Adaptácia na zmenu klímy 159 mil. eur
Vzdelávanie Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch 210 mil. eur 892 mil. eur
Vzdelávanie pre  21. storočie 469 mil. eur
Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl 213 mil. eur
Veda, výskum, inovácie Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja,inovácií a digitálnej ekonomiky 633 mil. eur 739 mil. eur
Lákanie a udržanie talentov 106 mil. eur
Zdravie Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť 1 163 mil. eur 1 533 mil. eur
Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie 105 mil. eur
Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť 265 mil. eur
Efektívna verejná správa a digitalizácia Zlepšenie podnikateľského prostredia 11 mil. eur 1 110 mil. eur
Reforma justície 255 mil. eur
Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva 229 mil. eur
Zdravé verejné financie 0 mil. eur
Digitálne Slovensko (Štát v mobile, kybernetická bezpečnosť, rýchly internet pre každého, digitálna ekonomika) 615 mil. eur
  Celkový súčet 6 575 mil. eur

 

Vývoj plánu obnovy


 1. Európska komisia navrhla vytvorenie Fondu obnovy
  a odolnosti


 2. Dohoda európskych lídrov
  na zriadení Fondu obnovy
  a odolnosti


 3. Predstavenie dokumentu Moderné a úspešné Slovensko


 4. Vznik sekcie plánu obnovy
  na Ministerstve financií SR


 5. Prijatie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ


 6. Odoslanie plánu obnovy
  na posúdenie Európskej komisie


 7. Odporučenie plánu obnovy Európskou komisiou


 8. Schválenie plánu obnovy Radou pre hospodárske a finančné záležitosti

Implementácia reforiem a investícií v rámci plánu obnovy

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené