Oblasť Komponent Plánovaná alokácia Spolu
Zelená ekonomika Obnoviteľné zdroje enerigie a energetická infraštruktúra 232 mil. eur 2 301 mil. eur
Obnova budov 741 mil. eur
Udržateľná doprava 801 mil. eur
Dekarbonizácia priemyslu 368 mil. eur
Adaptácia na zmenu klímy 159 mil. eur
Vzdelávanie Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch 210 mil. eur 892 mil. eur
Vzdelávanie pre  21. storočie 469 mil. eur
Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl 213 mil. eur
Veda, výskum, inovácie Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja,inovácií a digitálnej ekonomiky 633 mil. eur 739 mil. eur
Lákanie a udržanie talentov 106 mil. eur
Zdravie Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť 1 163 mil. eur 1 533 mil. eur
Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie 105 mil. eur
Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť 265 mil. eur
Efektívna verejná správa a digitalizácia Zlepšenie podnikateľského prostredia 11 mil. eur 1 110 mil. eur
Reforma justície 255 mil. eur
Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva 229 mil. eur
Zdravé verejné financie 0 mil. eur
Digitálne Slovensko (Štát v mobile, kybernetická bezpečnosť, rýchly internet pre každého, digitálna ekonomika) 615 mil. eur
  Celkový súčet 6 575 mil. eur

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené