Aprílové novinky plánu obnovy

Plníme to, čo sme sľúbili 

Po roku vytrvalej, tvrdej a neúnavnej práce sa nám podarilo splniť všetkých 14 míľnikov z prvej žiadosti o platbu. To nás oprávňuje požiadať Európsku komisiu o prvých takmer 460 mil. eur, vďaka ktorým budeme vedieť pokračovať v dobre nastavenom tempe a realizovať ďalšie reformy a investície, ktoré máme v pláne. Po krajinách ako je Španielsko, Francúzsko, Grécko či Taliansko je Slovensko siedma krajina, ktorá podáva Európskej komisii prvú žiadosť o platbu. Okrem toho má Slovensko už splnenú polovicu z míľnikov a cieľov z druhej žiadosti o platbu, ktorú budeme podávať koncom tohto roka. Viac si prečítajte v tomto článku

Schválenie súdnej mapy

Národná rada SR na aprílovej schôdzi schválila kľúčové zákony súdnej mapy, ktoré sú naviazané na reformu súdnej mapy v pláne obnovy, a teda aj na prvú skupinu míľnikov, ktoré sme sa zaviazali splniť. Hlavným cieľom reformy súdnej mapy je kvalitnejšie, rýchlejšie a efektívnejšie fungovanie súdnictva na Slovensku. Vďaka zväčšeniu súdnych obvodov sa vytvorí priestor na špecializáciu sudcov, čo prispeje k celkovému zlepšeniu stavu spravodlivosti. Po zmene súdnej mapy budeme mať na Slovensku päť špecializovaných skupín sudkýň a sudcov, ktorí sa budú zaoberať trestnou, civilnou, rodinnou, obchodnou a správnou agendou v samostatnom správnom súdnictve. Viac sa dočítate tu

Schválenie kľúčových dokumentov potrebných pre splnenie reforiem a míľnikov

Vláda SR počas prvého aprílového týždňa schválila niekoľko kľúčových dokumentov potrebných pre splnenie reforiem a míľnikov, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou plánu obnovy. 
Konkrétne ide o novelu zákona o stavebnom odpade, novelu zákona o energetike, novelu zákona o sociálnom poistení a koncepciu rozvoja intermodálnej dopravy. Hlavným cieľom reformy nakladania so stavebným odpadom je predchádzať vzniku stavebného odpadu a dosiahnuť vyššiu mieru recyklácie. Novela zákona o energetike prinesie nových účastníkov trhu a reforma intermodálnej nákladnej dopravy má potenciál skokovo zvýšiť rast podielu prepravovaných objemov tovarov v udržateľnejšej intermodálnej nákladnej doprave. Vďaka schváleniu zmeny 1. piliera sa napríklad očakáva zlepšenie dlhodobej udržateľnosti verejných financií o jednu miliardu eur alebo o 1 % HDP ročne.

Prvá zelená výzva plánu obnovy je vyhlásená

Predseda vlády Eduard Heger spolu s ministrom životného prostredia Jánom Budajom počas svojej návštevy Muránskej planiny v apríli predstavili prvú zelenú výzvu plánu obnovy. Je na ňu vyčlenených viac ako 19 miliónov eur, ktoré sú určené na rozvojové projekty transformácie regiónov národných parkov Muránska planina a Poloniny. Vďaka výzve budú podporené projekty, ktoré súvisia s rozvojom ,,mäkkého” turizmu, aktivity v oblasti prírode blízkeho obhospodarovania lesa a zachovávanie kultúrnych hodnôt krajiny. Podporí sa tiež budovanie cyklotrás, záchytných parkovísk v národných parkoch, budovanie a obnova turistickej infraštruktúry či obnova kultúrnych pamiatok a miestnych pamätihodností. To je len zlomok opatrení, ktoré prispejú k zelenej obnove Slovenska. Konkrétne výzvy nájdete na tomto odkaze

Študujem doma, Slovensko ma odmení

Slovensko má problém so vzdelávaním a udržaním najšikovnejších ľudí, ktorí by mali byť motorom inovácií a zároveň zdrojom dlhodobého ekonomického rastu. Lákanie a udržanie talentov je jednou z kľúčových tém plánu obnovy, aj preto je na ňu naviazaných niekoľko reforiem a investícií. Jedným z nástrojov, ktoré majú prispieť k motivácii mladých ľudí zostať študovať na Slovensku, je motivačné štipendium určené pre tých najtalentovanejších. V tomto roku bude podporených 1400 študentov, ktorí môžu získať štipendium vo výške 9000 € na tri roky od začiatku štúdia. Pozrite si video na našom youtube a podmienky výzvy na webe. 

Obnov dom 

Ministerstvo životného prostredia v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia zverejnilo predbežnú informáciu k schéme obnovy rodinných domov. Z plánu obnovy sa do roku 2026 obnoví spolu až 30-tisíc rodinných domov. Na obnovu je vyčlenená viac ako pol miliarda eur, vďaka čomu ide o jeden z najväčších projektov slovenského plánu obnovy. Do konca tohto roka Slovenská agentúra životného prostredia uzatvorí zmluvy na obnovu prvých 4-tisíc rodinných domov. Podmienky poskytnutia finančných prostriedkov budú špecifikované a záväzne stanovené vo vyhlásenej výzve, ktorá bude vyhlásená na jeseň tohto roka. Pre lepšiu informovanosť potencionálnych záujemcov bude zriadených aj 10 regionálnych kancelárií v krajských mestách. Zistite viac o výzve tu.
 

Hľadá sa hlavný/á regionálny/a koordinátor/ka 

Pridajte sa do tímu plánu obnovy, ktorý implementuje reformy a investície, a tak pomáha dostať Slovensko do formy. Hľadáme zanieteného človeka, ktorý bude viesť regionálnych koordinátorov a dohliadať, aby všetky regióny, mestá a obce mali potrebné informácie o aktuálne otvorených a/alebo plánovaných výzvach z plánu obnovy. Priložte ruku k dielu a staňte sa súčasťou pozitívnej zmeny! Prihlásiť sa môžete do 5. 5. 2022. Viac o ponuke tu.
 

Tip na článok 

Na podporu vedy, výskumu a inovácií je z plánu obnovy vyčlenených 630 miliónov eur, ktoré Slovensko nasmerujú na cestu vyspelých ekonomík. Ako dosiahnuť, aby sme sa v rebríčku inovatívnosti krajiny dostali na priemer EÚ? Ako budú alokované prostriedky na podporu výskumu a vývoja rozdelené medzi kvalitných uchádzačov? Prečítajte si rozhovor s Michaelou Krškovou, ktorá v rozhovore pre Forbes prezradila odpovede aj na tieto otázky.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené