Čo by motivovalo študentov, aby ostali študovať na slovenskej vysokej škole?

Bratislava 23. júna - Zostať študovať na Slovensku by zvažovalo viac študentov, pokiaľ by slovenské vysoké školy poskytovali výučbu v cudzom jazyku, zvýšil by sa komfort na školách, ale aj zlepšili ubytovacie možnosti. Ukázal to kvalitatívny prieskum agentúry IPSOS pre sekciu plánu obnovy na Úrade vlády SR.

Študenti za najväčšiu motiváciu pre zotrvanie na Slovensku celkovo označili zvýšenie kvality škôl. To podľa nich zahŕňa kompletné štúdium všetkých predmetov vo svetovom jazyku, zvýšenie komfortu v podobe vynovených priestorov, učební, moderné vybavenie, či zavedenie nových inovatívnych odborov, ktoré sa už vo svete študujú, ale zatiaľ u nás nie. Prijali by tiež vynovenie ubytovacích zariadení tak, aby zodpovedali komfortu hodnému 21. storočia. Medzi faktory ovplyvňujúce kvalitu škôl označili aj vytvorenie priestoru a podmienok pre aktívnejší a zaujímavejší mimoškolský život.  

Okrem lepšej kvality škôl by študentov vedelo motivovať aj štipendium, zapojenie viacerých študentov do programu Erasmus a v neposlednom rade zmena v riadení štátu tak, aby bolo školstvo vyššie v rebríčku priorít. Celkovo však mnohí deklarujú, že nad všetkými výzvami školstva je dôležitá aj celková situácia na Slovensku, ktorá je v prípade nestability demotivačným faktorom.

Študenti pri štúdiu na Slovensku oceňujú možnosť študovať zadarmo a dostatočnú kapacitu škôl pre záujemcov o štúdium na vysokej škole. V rámci investícií do školstva je pri študentoch strednej školy pocit, že najviac financií sa investuje do vysokého školstva oproti ostatných úrovniam vzdelávania. Vybavenie a stav vysokých škôl považujú oproti základným a stredným školám za najlepší. Napriek tomu, priestor na zvýšenie komfortu a zlepšenie vybavenia vnímajú.

„Výber štúdia na vysokej škole patrí medzi mimoriadne náročné rozhodnutia v živote. V pláne obnovy chceme podporiť talentovaných študentov v ich rozhodnutí ostať študovať na slovenských vysokých školách a umožniť štúdium aj sociálne znevýhodneným študentom. Preto ponúkame možnosť štipendií vo výške 300 eur mesačne pre tých, ktorí v septembri začnú svoje štúdium na vysokých školách,“ uviedla podpredsedníčka vlády SR pre plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Lívia Vašáková.

Cieľom plánu obnovy je udeliť spolu 4500 štipendií najtalentovanejším študentom a študentkám do roku 2024. V roku 2023 získa štipendium spolu 1 550 študentov. Študentky a študenti sa môžu registrovať v dvoch kategóriách: najväčšie talenty spomedzi slovenských maturantov (1000 miest) a nadpriemerní študenti, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia, alebo patria do špecifických znevýhodnených skupín (550 miest). Termín na podanie žiadostí je do 20. júla 2023.

Kvalitatívny prieskum pre plán obnovy a odolnosti vypracovala agentúra IPSOS. Prieskum bol realizovaný v júni 2023 formou skupinových diskusií na vzorke študentov 3. a 4. ročníka stredných odborných škôl a gymnázií vo veku 17 až 19 rokov. Detailné výsledky nájdete v záverečnej správe

Prihlasovanie na štipendiá nájdu záujemcovia na webe ministerstva školstva: https://stipendia.portalvs.sk/

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené