Dokumenty súvisiace s plánom obnovy sú v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Bratislava - 22. novembra - Systém implementácie s vnútroštátnymi míľnikmi, Operačná dohoda  medzi Európskou komisiou a Slovenskom ako aj návrh štatútu Rady vlády sú v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Na pripomienkovanie bol predložený systém implementácie plánu obnovy, teda metodika, ktorá určuje spoločné pravidla, postupy a činnosti pre ministerstvá a ostatné orgány štátnej správy, ktoré sa podieľajú na realizácii plánu obnovy a napĺňaniu míľnikov a cieľov. Súčasťou sú tiež vnútroštátne míľniky, ktoré slúžia ako nástroj na monitorovanie priebehu implementácie, na predchádzanie implementačných rizík a potenciálnych krízových situáciách.  Vnútroštátne míľniky tvoria systém včasného varovania zložený z interných míľnikov nad rámec oficiálnych. Základom a prioritou pre systém implementácie bolo nastaviť realizáciu tak, aby bola jednoduchá a obsahovala transparentné procesy.
Znenie systému implementácie spolu s vnútroštátnymi míľnikmi nájdete na tomto odkaze


Spolu so systémom implementácie prichádza do medzirezortného pripomienkového konania aj návrh štatútu Rady vlády SR pre plán obnovy. Na základe štatútu tak vznikne odborný, poradný a konzultačný orgán vlády pre otázky, ktoré súvisia najmä s realizáciou plánu obnovy. Úlohou Rady je zabezpečiť partnerský dialóg medzi Národnou implementačnou a koordinačnou autoritou a členmi Rady k otázkam týkajúcim sa plánu obnovy, sledovať pokrok v dosahovaní míľnikov a cieľov v rámci všetkých komponentov, zaujímať stanoviská a upozorňovať na riziká pri vykonávaní jednotlivých investícií a reforiem Plánu obnovy.
Konkrétne znenie návrhu na štatút Rady vlády nájdete tu.

Do medzirezortného pripomienkového konania prešla aj Operačná dohoda medzi Európskou komisiou a Slovenskou republikou, ktorá vzišla so vzájomných rokovaní. Uzatvorenie Operačnej dohody je formálnym predpokladom predloženia prvej žiadosti o platbu na základe splnenia míľnikov a cieľov. Dohoda upravuje spôsob kooperácie medzi Národnou implementačnou a koordinačnou autoritou, Európskou komisiou, rezortami a ostatnými orgánmi štátnej správy, ktoré sa podieľajú na realizácii. Okrem toho upravuje verifikačný mechanizmus aj monitorovanie realizácie plánu na základe plnenia čiastkových míľnikov a cieľov.
Znenie návrhu Operačnej dohody nájdete na tomto odkaze.  

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené