Informovali sme samosprávy o školských výzvach

V spolupráci  s ministerstvom školstva sme  zorganizovali dva informačné semináre pre zástupcov samospráv k aktuálnym otvoreným výzvam. Na konci stránky nájdete linky na predstavené prezentácie.

Zverejnené výzvy:

Zvýšenie kapacít materských škôl, ktorej hlavným cieľom je dobudovanie kapacít materských škôl. Cieľom je, aby sa každé dieťa vo veku od troch rokov do nástupu na povinnú školskú dochádzku mohlo od 1. septembra 2025 zúčastňovať na predprimárnom vzdelávaní. V materských školách sa tak má zabezpečiť vyše 12 tisíc nových miest a zároveň v obnovených priestoroch dosiahnuť úsporu energie aspoň na úrovni 30%. Viac info o výzve: www.minedu.sk/kapacityms/

Zvýšenie kapacít základných škôl, ktorej hlavným cieľom je rozšírenie kapacít základných škôl, v ktorých počet žiakov presahuje kapacitné možnosti. Ide primárne o podporu zabezpečenia rovnakého prístupu ku vzdelávaniu pre všetkých žiakov a odstraňovanie prekážok v prístupe ku vzdelávaniu. Viac info o výzve: www.minedu.sk/kapacityzs/

Odstránenie dvojzmennej prevádzky základných škôl, ktorej hlavným cieľom je odstrániť súčasnú dvojzmennú prevádzku v základných školách vybudovaním nových priestorov alebo rekonštrukciou existujúcich.
Viac info o výzve:
www.minedu.sk/dvojzmenna-prevadzka/

Debarierizácia stredných škôl, ktorej hlavným cieľom je zjednodušiť prístup k vzdelávaniu na stredných školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Neexistencia architektonických bariér by sa v budúcnosti mala stať jedným zo základných predpokladov, aby si svoje štúdium na strednej škole a budúce uplatnenie mohli vyberať nie podľa miery debarierizácie konkrétnej školy, ale predovšetkým podľa svojich záujmov a cieľov. Viac info o výzve:  https://www.minedu.sk/vyzva-na-debarierizaciu-vacsich-strednych-skol/

Témami 1. informačného seminára boli výzvy zamerané na zvýšenie kapacít materských a základných škôl a odstránenie dvojzmennej prevádzky základných škôl.
Prezentácia je k dispozícii v priloženom linku

Témou 2. informačného seminára bola výzva zameraná na debarierizíciu stredných škôl.
Prezentácia je k dispozícii v priloženom linku

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené