Kto je skutočným víťazom veľkej reformy slovenských nemocníc?

Prostredníctvom optimálnej siete nemocníc sa zadefinuje nielen sieť akútnych lôžok, vytvorí sa tiež priestor pre lôžka následnej starostlivosti, ktoré odbremenia akútne nemocnice.

Na tom, že slovenské zdravotníctvo má množstvo problémov, sa určite zhodneme. Nedostatky v slovenských nemocniciach všetci evidujeme – dlho sa schovávali za politické vystupovanie, nenaplnené sľuby a „premaľované steny“.

Nie vždy sú jasné pravidlá pre poskytovanie nemocničnej starostlivosti, na akútnych lôžkach ležia pacienti, ktorí by mohli byť liečení ambulantne alebo potrebujú skôr dlhodobú starostlivosť. Nehovoriac o špecializovaných výkonoch, ktoré robí množstvo nemocníc, no čím menej často ich robia, tým je vyššia miera komplikácií a reoperácií. Ani vy by ste určite nechceli, aby vám mozog operoval špecialista, ktorý to robí párkrát ročne. Nemocnice málo spolupracujú a poskytujú lekárske výkony bez ohľadu na potrebnú úroveň skúseností.

Výdavky na zdravotníctvo na Slovensku sú oveľa nižšie než vo väčšine krajín EÚ, dosahujú 6,7 percenta HDP v porovnaní s 9,8 percenta HDP v EÚ. Približne 80 percent výdavkov na zdravotníctvo je financovaných z verejných zdrojov, čo je podobné ako priemer EÚ na úrovni 79 percent. Celkovo je systém zdravotnej starostlivosti veľmi zameraný na nemocnice, s obmedzenou úlohou primárnej zdravotnej starostlivosti. Navyše je výrazne zastaraná existujúca infraštruktúra nemocníc, v ktorej má typická všeobecná nemocnica viac ako 50 rokov, niektoré budovy sú vyše 100-ročné a neponúkajú atraktívne pracovné prostredie, ani vhodné prostredie pre pacientov vinou havarijného stavu, zastaraných procesov a nevyhovujúcich podmienok pre vedu a výskum. Ak pridáme prehlbujúci sa nedostatok všeobecných lekárov v dôsledku ich vysokého priemerného veku, vznikne nám kombinácia, ktorá môže v nasledujúcich rokoch spôsobiť neudržateľný stav slovenského zdravotníctva. Existuje však riešenie, ktoré máme na dosah.

Najväčšia reforma v zdravotníctve za 15 rokov

Ide o riešenie, ktoré je podložené plnohodnotnými informáciami, analyzovanými dátami, osobnými skúsenosťami lekárov a sestier a v neposlednom rade iniciatívami ľudí, ktorí chcú kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť pre pacienta a lepšie pracovné podmienky pre zdravotníkov. Za posledných 15 rokov sme svedkami, ale aj samotnými účastníkmi najväčšej reformy v oblasti zdravotníctva pod názvom optimalizácia siete nemocníc, ktorá je jednou z kľúčových častí plánu obnovy.

Nejde len o modernizáciu či výstavbu nových nemocníc, tie sú samostatnou kapitolou, ale o prenastavenie siete nemocníc na Slovensku. V rámci nového systému sa zohľadní početnosť a náročnosť poskytovaných služieb a ich optimálne geografické rozloženie, ktoré bude zohľadňovať dostatočnú kapacitu. Špecializované výkony sa budú koncentrovať do väčších nemocníc. Prehodnotí sa súčasný dopyt po zdravotnej starostlivosti podľa diagnóz a výkonov a zadefinuje sa optimálne regionálne rozmiestnenie nemocníc tak, aby bola garantovaná dostupnosť lôžkovej starostlivosti podľa niekoľkých parametrov – geografickej vzdialenosti a náročnosti zdravotnej starostlivosti. Prostredníctvom optimálnej siete nemocníc sa zadefinuje nielen sieť akútnych lôžok, vytvorí sa tiež priestor pre lôžka následnej starostlivosti, ktoré odbremenia akútne nemocnice. Optimalizácia nemocníc sa posledné roky diala samovoľne a živelne. Dnes je cieľom vniesť do sektora systém a logiku, ktorej výsledkom bude kvalitnejšia zdravotná starostlivosť.

Žiadni porazení?

Predstava, že nemocničný systém sa transformuje na profesionálne pracovné prostredie, ktorého hlavným cieľom je zdravie občanov, efektivita nemocničných úkonov, prevencia a liečba chorôb, sa môže stať realitou, a to bez porazených. Reforma má dokonca dvoch víťazov.

Pacient je prvým víťazom reformy, ktorému sa zvýši garantovaná a hlavne kvalitná zdravotná starostlivosť. Zvýši sa dostupnosť zdravotníckych zariadení napríklad aj podporou otvárania nových ambulancií všeobecných lekárov pre dospelých, deti a dorast. Reforma zníži čas, za ktorý sa pacient dostane k odborníkovi vďaka novým sanitkám a sídlam zdravotnej záchrannej služby. Lebo ako všetci dobre vieme, o osude pacientov často rozhodujú sekundy. Zdravotnícke procesy budú nastavené a šité na mieru pacienta, aby bolo o jeho zdravie postarané prvotriedne. V prípade pobytu na nemocničnom lôžku už nebude mať nikto strach, či mu zoperujú správne koleno, pretože si bude istý kvalitnou starostlivosťou, na ktorú má každý občan ústavné právo.

Optimalizácii siete nemocníc sa zvykne vyčítať, že zabúda na finančnú podporu zdravotníkov. Nie je to pravda, hoci sa, bohužiaľ, takéto náklady z plánu obnovy ani nemôžu hradiť. V skutočnosti sú to práve lekári, sestry a zdravotnícky personál, ktorí sú víťazmi tejto reformy spoločne s pacientmi.

Pandémia ukázala, akých skutočných profesionálov, odborníkov a hrdinov máme v našich radoch. Nesmieme o nich prísť, a preto prvým krokom bude modernizácia budov, zavádzanie moderných klinických procesov, nákup nových materiálno-technických vybavení a podpora lekárov, vďaka čomu sa zvýši atraktivita pracovného prostredia pre zamestnancov v zdravotníctve, čo prispeje k udržateľnosti pracovných miest. Pretože špičkových lekárov si udržíme, len ak im vytvoríme priestor na realizáciu.

Autor je Lukáš Štanko, projektový manažér pre zdravotníctvo, sekcia plánu obnovy na Úrade vlády
Príspevok bol zverejnený aj v Denníku N: https://bit.ly/OptimalizaciaSieteNemocnic 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené