Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny spúšťa výzvu, vďaka ktorej sa zlepší kvalita poskytovania sociálnej starostlivosti

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spúšťa výzvu na podporu dostupnej a kvalitnej dlhodobej starostlivosti. Vďaka finančnej podpore z plánu obnovy sa rozšíria kapacity komunitnej starostlivosti, a to budovaním nových či rekonštrukciou vybraných druhov zariadení sociálnych služieb. Určená je pre žiadateľov, ktorí sa zapojili do 1. kola výzvy a predložili svoje projektové zámery. Doposiaľ doručili spolu 307 projektových zámerov. Na tento účel je vyčlenených takmer 176 miliónov eur.

Nové kapacity môžu vznikať v úplne nových objektoch zariadení, ktoré reflektujú na potreby energetickej náročnosti a inovácií. Zároveň bude možná rekonštrukcia, rozširovanie či modernizácia existujúcich objektov. Cieľom účelnej renovácie budov je prispieť k pozitívnym environmentálnym zmenám významnou úsporou spotreby primárnej energie v rekonštruovaných zariadeniach priemerne vo výške 30%.

Vďaka výzve z plánu obnovy vznikne vo všetkých krajoch Slovenska spolu 2 357 nových miest v zariadeniach sociálnych služieb. Konkrétne budú vznikať zariadenia pre ambulantné sociálne služby v počte 1024 nových miest, nízkokapacitné pobytové sociálne služby do 12 miest, ktoré poskytnú spolu 613 nových miest pre klientov. Tretím typom zariadení sú sociálno – zdravotné zariadenia s kapacitou do 30 miest. Tie rozšíria kapacity v zariadeniach o celkovo 720 nových miest. Žiadateľom z 1. kola, ktorí sa zapoja do ostrej výzvy, budú po splnení stanovených podmienok poskytnuté finančné prostriedky na realizáciu výstavby alebo modernizáciu konkrétneho typu zariadenia. 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené