Ministerstvo zdravotníctva podporí rozšírenie a obnovu siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vyhlásilo dve výzvy týkajúce sa agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Cieľom týchto výziev je zvýšiť a skvalitniť kapacity domácej ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku. Oprávnení žiadateľa sa môžu uchádzať dokopy o takmer 4,6 milióna eur. Pri oboch výzvach sú oprávnenými žiadateľmi príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené ministerstvom zdravotníctva či samosprávami, neziskové organizácie, občianske združenia alebo podnikatelia pôsobiaci ako agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

V rámci výzvy s názvom Rozšírenie siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti sa o nevratný finančný príspevok sa môžu uchádzať agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ktoré vznikli po 1. februári 2020. Maximálna výška podpory na jednu žiadosť predstavuje 127 400 eur na oprávnené výdavky/materiálno-technické vybavenie. Celkovo je v tejto výzve alokovaných 1,4 milióna eur bez DPH. Viac informácií sa dozviete na webovej stránke ministerstva zdravotníctva (https://www.health.gov.sk/Clanok?plan-obnovy-ados-rozsirenie).

Vo výzve s názvom Obnova siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti sa o nevratný finančný príspevok môžu uchádzať aj dlhšie pôsobiace agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Maximálna výška podpory na jednu žiadosť je 40 400 eur. Pričom vo výzve je celkovo alokovaných 3,2 milióna eur bez DPH. Pre viac informácií navštívte stránku ministerstva zdravotníctva (https://www.health.gov.sk/Clanok?plan-obnovy-ados-obnova).

Oprávnenými aktivitami sú investície do zlepšovania materiálno-technického vybavenia, zvyšovania kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti a rozšírenie dostupnosti domácej ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku.

 Prihlasovanie do výzvy je možné do 31. októbra 2022 alebo do vyčerpania alokovaných finančných prostriedkov. 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené