Ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo výzvu na plánovanie rádioterapie za pomoci umelej inteligencie

Ministerstvo zdravotníctva podporí z plánu obnovy zavedenie inovatívnej metódy pri plánovaní liečby onkologických ochorení na Slovensku. Rezort preto vyhlásil výzvu na plánovanie rádioterapie za pomoci umelej inteligencie. Použitie novej metódy ušetrí čas špecialistov a zvýši presnosť nevyhnutného ožarovania.

Cieľom je zefektívniť prácu radiačných onkológov a zvýšiť kvalitu liečby. Výzva je určená všeobecným a špecializovaným nemocniciam. V rámci výzvy sú k dispozícii dva milióny eur.

Spôsob, akým sa dá optimalizovať proces plánovania rádioterapie je zavedenie automatizovaného kontúrovania orgánov za podpory umelej inteligencie. Kontúrovanie orgánov je súčasťou prípravy takzvaného ožarovacieho plánu. Práve kontúrovanie tvorí tretiu až polovicu času náplne špecialistu, pričom ide o prácnu a monotónnu aktivitu. Vďaka použitiu umelej inteligencie, je možné skrátiť čas radiačných onkológov až o polovicu. Čas, ktorý tak ušetria, môžu venovať pacientom.

Do výzvy sa môžu zapojiť zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktoré spĺňajú potrebné náležitosti. Žiadosti je možné predložiť najneskôr do 30. septembra 2022. Oprávnené výdavky predstavuje hardvérové a softvérové vybavenie podporujúce automatizované kontúrovanie orgánov v rámci procesu plánovania rádioterapie, ich inštalácia, uvedenie do prevádzky a servisná podpora na päť rokov.

Stanovisko Národnej implementačnej a koordinačnej autority k návrhu zmeny výzvy si môžete prečítať na tomto linku

Viac informácií nájdete na stránke rezortu zdravotníctva: https://www.health.gov.sk/Clanok?plan-obnovy-radioterapia 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené