Ministerstvo životného prostredia predstavilo zoznam vybraných projektov v národných parkoch Muránska planila a Poloniny, ktoré budú podporené z plánu obnovy

Medzi míľniky Plánu obnovy a odolnosti SR patria aj rozvojové projekty mäkkého turizmu v Národnom parku Muránska planina a v Národom parku Poloniny. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) v tejto súvislosti podporilo v rámci vyhlásených výziev celkovo 28 projektov za vyše 17 miliónov eur. Na tlačovej konferencii o tom dnes informoval minister životného prostredia Ján Budaj.

Podľa ministra Jána Budaja rozvojové projekty národných parkov prinesú viac peňazí a pracovných príležitostí do regiónov, ktoré bojujú s vysokou nezamestnanosťou a úbytkom obyvateľstva, a zároveň pomôžu zmierniť klimatickú krízu a chrániť ich prírodné bohatstvo. „Poloniny a Muránska planina patria medzi jedinečné skvosty slovenskej krajiny, ktoré dokážu prilákať ľudí. Vďaka schváleným projektom podporíme aktivity v oblasti rozvoja mäkkého turizmu a zachovávania kultúrnych hodnôt krajiny. Finančnú pomoc z Plánu obnovy a odolnosti SR získajú ľudia, ktorých sa rozvoj regiónov bezprostredne týka,“ zdôraznil minister Budaj.

Projekty pre Muránsku planinu a Poloniny, sú dôležité ako z pohľadu splnenia druhej žiadosti o platbu, ktorej boli súčasťou, tak aj z hľadiska posunu regiónov od ťažby dreva smerom k službám s vyššou pridanou hodnotou. Investícia nadväzuje na reformu národných parkov a sleduje princíp Plánu obnovy, kde sú najskôr realizované reformy, ktoré sú podporené následnými investíciami,“ dodala Lívia Vašáková, generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy na Úrade vlády.

Na MŽP SR bolo predložených celkovo 57 žiadostí, z toho 21 v rámci NP Muránska planina a 36 v rámci NP Poloniny. Podporu nakoniec získalo 15 projektov z NP Muránska planina a 13 projektov z NP Poloniny, spolu 28 projektov. Ministerstvo oceňuje vysokú kvalitu projektov a spoluprácu s regionálnymi aktérmi. Projekty, ktoré presahujú alokáciu výziev, sú zaradené v zásobníku projektov. Tieto projekty budú podporené v prípade úspory finančných prostriedkov z realizovaných projektov. MŽP taktiež hľadá spôsob na dofinancovanie projektov v zásobníku z iných zdrojov európskych fondov mimo Plánu obnovy a odolnosti.

Žiadateľmi boli predovšetkým obce, mestá, občianske združenia, správy národných parkov, rozvojové agentúry, či pozemkové spoločenstvá. Vďaka projektom financovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR vzniknú nové pracovné príležitosti, predovšetkým v sektore mäkkého turizmu, vybudujú sa nové cyklotrasy, konkrétne pribudne 50 km nových cyklotrás a 350 km zrekonštruovaných cyklotrás v NP Muránska planina, vytvoria sa oddychové zóny, náučné chodníky, obnovia sa historické parky, hrady, podporí sa aj historický chov koní. Vybuduje sa tiež múzeum remesiel a múzeum rusínskej kultúry v NP Poloniny, či astronomické observatórium s denným a večerným pozorovaním. Zoznam podporených projektov je zverejnený na webovej stránke https://www.minzp.sk/poo/np-muranska-poloniny/.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené