Na Slovensko dnes prišlo 709 miliónov eur za ďalšie splnené opatrenia z plánu obnovy

Bratislava 22. marca 2023 – Slovensko dnes za splnenie ďalších opatrení z plánu obnovy obdržalo už druhú platbu, a to v plnej výške. Hodnota celej žiadosti bola 815 miliónov eur, po odpočítaní časti predfinancovania ktoré Slovensko už dostalo, dnes prišlo takmer 709 miliónov eur. Financie prišli po tom, ako žiadosť pozitívne vyhodnotila Európska komisia a následne k nej vydal stanovisko aj Hospodársky a finančný výbor Rady EÚ.

„Dnešok je jednoznačným dôkazom, že plán obnovy funguje. Tieto prostriedky dostávame za viditeľné a nespochybniteľné výsledky: prijaté reformy a spustené investície. Odštartovala sa prelomová reforma siete nemocníc, urobili sa zásadné kroky na sprehľadnenie výskumného a inovačného ekosystému, významne sa podporil rozvoj cestovného ruchu v národných parkoch, zaviedol sa systém hodnotenia vedeckého výskumu na vysokých školách, zjednodušil a urýchlil sa proces verejného obstarávania a vykonalo sa množstvo práce v ďalších oblastiach, ako napríklad v podpore domácich a zahraničných talentov, sociálnej starostlivosti, podpore špičkových digitálnych technológií, či v digitálnom vzdelávaní. Teraz bude kľúčové sústrediť sa na všetky nasledujúce míľniky a ciele v ďalších žiadostiach o platbu. Je to spoločná zodpovednosť všetkých,“ povedal predseda vlády Eduard Heger.

„Dnes sme sa opäť zaradili medzi najlepších, tentokrát medzi prvých šesť krajín v Európskej únii, ktorým bola vyplatená už druhá platba z plánu obnovy. Aj vďaka tomu môžeme spúšťať dôležité investície. Na to, aby sme mohli pokračovať, však musíme plniť to, k čomu sme sa ako krajina vopred zaviazali, teda ďalšie opatrenia v nadchádzajúcich žiadostiach o platbu,“ upozornila generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy na Úrade vlády Lívia Vašáková.

Slovensko má tento rok pred sebou podanie tretej a štvrtej žiadosti o platbu v hodnote 815 a 924 mil. eur. Platí, že pre podanie ktorejkoľvek žiadosti o platbu je dôležité splniť všetky míľniky (reformy) a ciele (investície), ktoré obsahuje. Za rok je možné podať maximálne dve žiadosti o platbu, v ktorých sú vopred určené konkrétne míľniky a ciele. Plán obnovy ráta spolu s desiatimi platbami až do jeho konca, teda do roku 2026.

Žiadosť o druhú platbu si Slovensko podalo ešte v októbri 2022, kedy Európskej komisii deklarovalo splnenie 14 míľnikov a dvoch cieľov, ktoré k danej platbe prislúchali a ku ktorým sme sa ako krajina vopred zaviazali.

Zoznam míľnikov a cieľov v druhej žiadosti o platbu:

 1. reforma nakladania so stavebným odpadom
 2. podpora projektov na Muránskej planine a v Poloninách
 3. debarierizácia školských budov
 4. nový systém hodnotenia vedy
 5. jednoduchšie uznávanie vzdelania a odborných kvalifikácií
 6. lákanie domácich a zahraničných talentov
 7. reforma výskumu, vývoja a inovácií
 8. reforma siete nemocníc
 9. investičný plán v zdravotníctve
 10. reforma poskytovania všeobecnej starostlivosti
 11. lákanie vysokokvalifikovaných štátnych príslušníkov tretích krajín
 12. reforma dohľadu nad sociálnou starostlivosťou
 13. efektívnejšie finančné vyšetrovanie
 14. reforma verejného obstarávania
 15. podpora špičkových digitálnych technológií
 16. zlepšovanie digitálnych zručnosti seniorov 

Aktuálny stav realizácie plánu obnovy spolu s oficiálnymi názvami míľnikov nájdete na webe plánu obnovy.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené