Novinky plánu obnovy - december

Bruselské „áno“ za 815 miliónov eur 

Z Bruselu dorazila na Slovensko skvelá správa: Európska komisia pozitívne vyhodnotila 3. žiadosť o platbu z plánu obnovy. Slovensko je o krok bližšie k získaniu ďalších 815 miliónov eur, o ktoré si požiadalo v septembri tohto roka. 

Patríme tak medzi lídrov v plnení plánu obnovy – rýchlosti aj kvalite. Slovensko sa zaradilo medzi 6. krajín, ktoré si už stihli podať 3. žiadosť o platbu. Všetky žiadosti doteraz krajina podala bez straty jediného eura za nedostatočné plnenie míľnikov a cieľov. 

Súčasťou posudzovania žiadostí o platby je aj kontrola toho, či žiadny z predtým splnených míľnikov nebol zvrátený. Európska komisia teraz postúpi žiadosť Hospodárskemu a finančnému výboru a pri hodnotení zohľadní aj jeho stanovisko. Ak bude posúdenie kladné, povolí sa vyplatenie finančného príspevku. 

Inšpirovaný aj inšpiratívny – od zahraničných kolegov si plán obnovy odnáša nové nápady aj pochvalu 

Aby ste sa o pláne obnovy dozvedali zaujímavým aj zrozumiteľným spôsobom, pravidelne si vymieňame skúsenosti aj s inými krajinami Európskej únie. Pre tento účel slúži platforma INFORM EU, ktorá združuje komunikačných špecialistov z rôznych fondov EÚ zo všetkých členských krajín.

V rámci konferencie sme odprezentovali aj niekoľko našich komunikačných nástrojov, medzi ktoré patrí aj semafor žiadostí o platbu, v ktorom farebne naznačujeme priebeh realizácie míľnikov a cieľov plánu obnovy. Zároveň sme mali možnosť nahliadnuť do komunikačných stratégií iných komunikačných tímov, ktorými sme sa mohli inšpirovať najmä v zbere a spracovaní dát , ktoré sú neodmysliteľnými zdrojmi informácií v našej práci. 

Členovia  Európskej komisie ocenili najmä prácu našich regionálnych koordinátorov, ktorí zabezpečujú, že sa informácie o výzvach dostanú aj do najvzdialenejšieho kúta Slovenska . Plán obnovy je tak svojou prítomnosťou v regiónoch inšpiráciou aj pre ostatné krajiny EÚ.

Prestaňme už hovoriť do vetra a radšej hovyužime

Spustili sme online kampaň zameranú na novú kapitolu REPowerEU a s ňou spojené obnoviteľné zdroje. 

Cieľom je čo najskôr znížiť našu závislosť na fosílnych palivách, ale aj podporiť lepšie využitie zelených energetických zdrojov, najmä vetra, slnka a geotermálnej energie. Získané finančné zdroje použije Slovensko na podporu 4 kľúčových oblastí:

  • modernizácia energetiky a odstránenie bariér v povoľovacích procesoch (150 mil. eur);
  • obnova rodinných domov a zlepšenie energetickej  hospodárnosti verejných budov (150 mil. eur);
  • udržateľná doprava – nové elektrické vlaky, električky a predĺženie trolejbusových tratí (85 mil. eur);
  • vzdelávacie programy na rozvoj zelených zručností (15 mil. eur).

Dôvera v plán obnovy na Slovensku prekonala aj európsky priemer 

Zavedenie plánu obnovy, teda podpory členských štátov za predpokladu, že realizujú zelené, digitálne a sociálne investície a reformy schvaľuje 73 percent opýtaných Sloveniek a Slovákov. 

Podpora plánu obnovy na Slovensku tak prekonala aj európsky priemer, ktorý dosiahol podporu 70 percent opýtaných. Tento pozitívny výsledok priniesol nedávny Eurobarometer, v ktorom sa Európska komisia pýtala ľudí na názory súvisiace so zavedením eura a podpory Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Ďakujeme za vašu dôveru v plán obnovy.

Výzvy plánu obnovy:

Pomáhame spevňovať základy domom po zemetrasení a krupobití

Až 1 200 majiteľov poškodených rodinných domov sa môže od 1. decembra 2023 zapojiť do mimoriadnej výzvy Obnov dom. Po splnení podmienok môžu získať 22 800 eur. Slovenská agentúra životného prostredia - SAŽP zároveň zverejnila na svojom webe www.obnovdom.sk zoznam obcí, ktorých sa mimoriadna výzva týka a starostovia priebežne aktualizujú a dopĺňajú zoznam poškodených domov.

Prihlasovanie do výzvy je otvorené do 31. júla 2024. Zálohová platba po podpise zmluvy so SAŽP je vo výške 7 000 eur. Preplatených môže byť až 95 % z celkových oprávnených výdavkov. Minimálna úspora primárnej energie je na úrovni 25 %.

Projekty z európskych programov môžu získať spolufinancovanie z plánu obnovy

Do novej výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR z plánu obnovy sa môžu zapojiť úspešní žiadatelia v rámci priamo riadených programov Európskej únie:

  • CEF Telecom
  • CEF 2 Digital
  • DIGITAL

Úspešné projekty zamerané na výskum, vývoj a vzdelávanie dostávajú šancu na spolufinancovanie z plánu obnovy. 

  • Na výzvu je určených spolu takmer 15,3 mil. eur. 
  • Žiadosti môžete posielať do 29. marca 2024.

Riešenia klimatických výziev neprídu len tak - musíme ich najprv vymyslieť 

Druhá cyklovýzva z plánu obnovy je v plnom prúde, vyhlásením podmienok výzvy však naša práca nekončí. Aby samosprávy vedeli, ktoré projekty môžu výzvy zapojiť a ako, pripravili sme v spolupráci s ministerstvom dopravy pre žiadateľov informačné workshopy. Prednášky ste si mohli vypočuť v Prešove, Bardejove, Banskej Bystrici a Trnave. Po prezentáciách sa účastníci mali možnosť poradiť sa o svojich projektoch priamo s odborníkmi z ministerstva. 

Cieľom výzvy je podpora výstavby cyklistickej infraštruktúry, ktorá umožní ľahšie dochádzanie do zamestnania a škôl a prestup na železničnú dopravu. Celkovo je na druhú cyklovýzvu určených 30 miliónov eur. Žiadosti do výzvy je možné predkladať do 8. januára 2024.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené