Novinky plánu obnovy - máj

Spustenie hodnotenia 4. žiadosti o platbu očakávame už čoskoro

Novinárov sme na spoločnom stretnutí informovali o aktuálnom stave plánu obnovy, ako aj o podmienkach spustenia hodnotenia žiadosti o platbu v hodnote 924 miliónov eur. Kľúčovými pre opätovné naštartovanie procesu sú momentálne dva míľniky. O oboch už prebieha diskusia s Európskou komisiou. 

 1. Splnenie míľnika týkajúceho sa reformy dôchodkového systému bolo súčasťou posudzovanej štvrtej žiadosti o platbu. Požadované kompenzačné opatrenie, ktoré vyváži zavedenie trvalého 13. dôchodku, schválila Národná rada minulý týždeň. 
 2. Zavedenie výdavkových stropov bolo súčasťou prvej žiadosti o platbu z plánu obnovy, ktoré už Slovensko deklarovalo za splnené. Návrh riešenia je aktuálne diskutovaný s Európskou komisiou.

Uzatvorenie diskusie s Európskou komisiou v súvislosti s dvoma míľnikmi otvorí cestu k vyhodnoteniu 4. žiadosti o platbu. Slovensko pri podávaní každej žiadosti o platbu z plánu obnovy deklaruje, že nedošlo k zvráteniu míľnikov a cieľov splnených v predošlých žiadostiach. Aj preto je podanie každej ďalšej žiadosti záväzkom k udržaniu opatrení, ktoré obsahuje. Otázka ochrany princípov právneho štátu je samostatnou témou, ktorá priamo nesúvisí s hodnotením tejto žiadosti o platbu.

Populárne mýty o pláne obnovy: Bude sa plnenie plánu obnovy posúvať?

Na posun plánu obnovy sa často pýtajú novinári, prijímatelia, ale aj samotné ministerstvá ako vykonávatelia plánu obnovy. Na túto otázku máme jednoznačnú odpoveď: nie nebude. 

Plán obnovy má pevne stanovený dátum, kedy majú byť ukončené všetky míľniky a ciele – teda reformy a investície. Je ním polovica roka 2026. Tento termín vyplýva priamo z nariadenia Európskeho parlamentu a rady 2021/241, ktorým sa zriaďuje mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti. Aj keď by sme sa z posunu plánu obnovy potešili nielen my, ale možno aj iné členské krajiny EÚ, Európska komisia zatiaľ striktne komunikuje, že s predĺžením lehoty na implementáciu plánu obnovy a odolnosti nemáme rátať.
 

Deň Európy aj s plánom obnovy

Vidíme sa s vami už 7.5. (utorok) v Kine Úsmev v Košiciach a 9.5. (štvrtok) v Starej tržnici v Bratislave. 

Okrem plánu obnovy sa dozviete viac o tom, ako sa bude učiť po novom na školách, ako sa vďaka plánu obnovy môžu seniori ďalej vzdelávať, obzriete si nové policajné auto a dokonca si môžete zasúťažiť v našom kvíze a vyhrať zaujímavé ceny.

Tešíme sa na vás!
 

TIP NA ČLÁNOK:
Hranice toho, čo môže v rámci plnenia plánu obnovy robiť národná implementačná a koordinačná autorita a čo môžu ministerstvá, sú dané zákonmi. Vykonávateľmi reforiem a investícií sú ministerstvá, NIKA ich motivuje k lepším výsledkom. 

Čo presne Národná implementačná a koordinačná autorita robí, ako napreduje plán obnovy a ako prebieha komunikácia s Európskou komisiou, si môžete prečítať v rozhovore s generálnou riaditeľkou sekcie plánu obnovy Lenkou Gabrhelovou pre EURACTIV.sk - tu.

VÝZVY PLÁNU OBNOVY:

Digitalizáciu na Slovensku podporuje nová výzva z plánu obnovy

Špičkové digitálne technológie majú na Slovensku dvere otvorené. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie zverejnilo výzvu z plánu obnovy na podporu zapájania slovenských predkladateľov v rámci priamo riadených programov Európskej únie. 

Zapojiť sa môžu žiadatelia, ktorí získali finančnú podporu ako koordinátori alebo partneri projektov v rámci programov:

 1. CEF Telecom, 
 2. CEF 2 Digital, 
 3. DIGITAL.

Do výzvy sa môžu zapojiť projekty z rôznych oblastí - od projektov týkajúcich sa eZdravia a eArchivácie, cez bezpečnejší internet až po umelú inteligenciu. Na výzvu je alokovaných spolu 7,65 milióna eur bez DPH. Výzva je otvorená do 31.7.2024. Celkovým cieľom plánu obnovy je podporiť spolu 41 projektov v oblasti vývoja a uplatňovania digitálnych riešení.


Priemyselné podniky na Slovensku budú mať šancu uchádzať sa o nevyčerpané financie na dekarbonizáciu 

Do výzvy z plánu obnovy sa budú môcť zapojiť podniky, ktoré patria medzi najväčších znečisťovateľov životného prostredia na Slovensku. Ide o podniky, ktoré sú súčasťou európskeho systému obchodovania s emisnými kvótami (EU ETS). 

Ministerstvo životného prostredia vyzýva tieto podniky, aby predkladali námety pre nastavenie výzvy na základe schémy štátnej pomoci na dekarbonizáciu priemyslu. Cieľom plánu obnovy je zníženie emisií skleníkových plynov o 1,2 milióna ton ekvivalentu CO2. Investície musia byť zrealizované do polovice roka 2026.


Plán obnovy podporuje rozvoj inovačného ekosystému na Slovensku 

Základom tohto ekosystému je spolupráca výskumu a súkromného sektora – aby veda pomáhala podnikom a podniky vede. Preto plán obnovy podporí 13 univerzít a výskumných organizácií sumou viac ako 17 miliónov eur na základe hodnotenia ich predošlých spoluprác. Získané financie môžu organizácie využiť na nákup vedeckej infraštruktúry. 

Najvyššiu podporu z výzvy získali:

 • Žilinská univerzita v Žiline,
 • STU - Slovenská technická univerzita v Bratislave,
 • Technická univerzita v Košiciach. 

Výzva bude pokračovať v druhom kole. Cieľom plánu obnovy je podporiť viac ako 3500 projektov spolupráce medzi firmami, akademickým sektorom a výskumnými organizáciami. Na výzvu je alokovaných spolu viac ako 32,6 milióna eur z plánu obnovy.

VOĽNÉ PRACOVNÉ POZÍCIE:
Pridajte sa do tímu, ktorý sa podieľa na zlepšení kvality vysokých škôl na Slovensku 

Ministerstvo školstva hľadá 3 nových kolegov a kolegyne na oddelenie projektov týkajúcich sa plánu obnovy v oblasti lákania a udržania talentov:

 • Štipendiá pre talentovaných domácich a zahraničných študentov
 • Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí

Kľúčom k úspechu je zodpovedné plnenie úloh:

 • koordinácia spolupráce a usmerňovanie prijímateľov;
 • spolupráca s relevantnými externými partnermi v rámci realizácie investície;
 • sledovanie plnenia cieľov a aktivít v rámci investície.

Prihlasovanie je otvorené do 10. mája 2024. Viac informácií nájdete tu.

Pridajte sa do nášho tímu zelenej ekonomiky

Na odbor zelenej ekonomiky v tíme plánu obnovy hľadáme dve kolegyne alebo kolegov, ktorí sa budú podieľať na implementácii kľúčových reforiem a investícií v oblastiach: 

Ich úlohou bude:

 • mať na starosti implementáciu zverených opatrení najmä kapitoly REPowerEU slovenského plánu obnovy,
 • spolupracovať s dotknutými ministerstvami a ostatnými zainteresovanými  stranami,
 • pravidelne monitorovať, vyhodnocovať údaje a informácie o stave čiastkových krokov implementácie,
 • posudzovať návrhy výziev z plánu obnovy na poskytnutie prostriedkov prijímateľom,
 • byť v kontakte so zástupcami Európskej komisie.

A okrem iného budete súčasťou super tímu so záľubou v dobrej káve. Zároveň sa budete podieľať na zavádzaní opatrení, vďaka ktorým má Slovensko šancu stať sa zelenšou, zdravšou a efektívnejšou krajinou. Prihlasovanie do výberových konaní je otvorené do 13. mája 2024.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené