Novinky plánu obnovy - marec

Návštevu Európskej komisie sme spojili s prehliadkou projektov podporených z plánu obnovy 

Každoročné rokovanie s Európskou komisiou sme tento rok obohatili o návštevu projektov, ktoré boli z plánu obnovy podporené. Pozreli sme si nové policajné autá, ktoré sú už v plnom nasadení po celom Slovensku. Okrem bežných policajných áut ide aj o špičkovo vybavené pojazdné laboratóriá a autá pyrotechnickej služby. Modernizácia flotily prináša zvýšenie bezpečnosti aj skvalitnenie vybavenia polície. 

Druhým navštíveným projektom bola základná škola Edulienka. Škola patrí medzi prvých 39 škôl, ktoré zavádzajú výučbu podľa novej kurikulárnej reformy a žiakom tak pomáha rozvíjať zručnosti potrebné pre 21. storočie.

Aj tieto dva projekty ukazujú, že naše členstvo v Európskej únii prináša výsledky pre celé Slovensko.


Rozšírili sme semafor najväčších investičných projektov z plánu obnovy 

Prísny harmonogram plánu obnovy vyžaduje aj dôsledný časový manažment. Na stránke plánu obnovy preto už dlhodobo zverejňujeme semafor najväčších investičných projektov. Teraz ho rozširujeme o ďalšie projekty.

Semafor mapuje plnenie harmonogramu čiastkových krokov, ktoré sú potrebné k tomu, aby boli investície dokončené včas. Ide o 31 projektov, na ktoré bolo z plánu obnovy vyčlenených viac ako 20 miliónov eur, napríklad: 

  • výstavba nemocníc v Martine a Banskej Bystrici,
  • výstavba a rekonštrukcia železničných tratí,
  • modernizácia budov súdov.


Začína sa rekonštrukcia nemocnice v Poprade

Lepšia zdravotná starostlivosť prichádza aj do regiónu pod Vysokými Tatrami. Pacienti aj lekári sa môžu tešiť na zvýšenie komfortu, krajšie a modernejšie prostredie a kvalitnú zdravotnú starostlivosť. V neposlednom rade sa rekonštrukciou dosiahne aj zníženie energetickej náročnosti nemocnice. 

Modernizácia nemocnice bude postupovať za plnej prevádzky a bude trvať 859 dní. Pacientom prinesie 452 zmodernizovaných lôžok. Na rekonštrukciu vyčlenených 42,3 milióna eur z plánu obnovy. Projekt napreduje aj vďaka zodpovednému prístupu projektového tímu - aktuálny stav môžete sledovať na webe plánu obnovy.


Slovenská agentúra životného prostredia vyhodnotila prieskum záujmu o výzvu Obnov dom: Odpovede ukázali, že záujemcovia sa na výzvu pripravujú
Takmer polovica respondentov má pripravené dokumenty potrebné k podaniu žiadosti - energetický certifikát, alebo projektové energetické hodnotenie rodinného domu. Vďaka týmto dokumentom vedia majitelia domu odhadnúť plánovanú úsporu energií pri obnove, ktorá je kľúčová pre určenie výšky príspevku.  

Celkový stav pripravenosti dokumentov je dôležitým parametrom pri podaní žiadosti - čím je prihláška kompletnejšia, tým rýchlejšia je cesta k vyplateniu financií. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do prieskumu zapojili. Výsledky prieskumu pomôžu SAŽP pri príprave ďalšej výzvy Obnov dom z plánu obnovy.


Vysoké školy spájajú sily, aby zvýšili svoju kvalitu

Vo výzve ministerstva školstva uspelo osem škôl, ktoré spolu vytvoria štyri konzorciá. Spájanie do konzorcií pomôže vysokým školám zvýšiť svoju konkurencieschopnosť.

Vďaka výzve z plánu obnovy získajú školy finančnú podporu na komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu priestorov, a budovanie integrovanej výskumnej, vzdelávacej a ubytovacej infraštruktúry. Spolu si konzorciá rozdelia investíciu vo výške 120 miliónov eur z plánu obnovy. 


Mestá a obce ukazujú mimoriadny záujem o nové cyklotrasy

Ministerstvo dopravy uzatvorilo druhú výzvu na výstavbu alebo rekonštrukciu cyklistickej infraštruktúry. Na výzvu bolo vyčlenených 36 miliónov eur z plánu obnovy a do výzvy sa prihlásilo spolu 65 projektov.   

Do konca roka plánuje ministerstvo vyhlásiť aj tretiu cyklovýzvu z plánu obnovy pričom celkovým cieľom plánu obnovy je podporiť výstavbu viac než 160 km cyklotrás. Na investíciu je vyhradených spolu 85 miliónov eur.


Výzvy plánu obnovy:

Vítame talenty z celého sveta

Talent nepozná hranice a aby boli slovenské vysoké školy ešte viac svetové, ministerstvo školstva spustilo ďalší ročník štipendií na podporu zahraničných študentov, ktorí prichádzajú za vzdelaním na Slovensko. Vďaka výzve z plánu obnovy tak pomáhame študentom z rôznych kútov sveta obohatiť akademické prostredie na Slovensku.

Do štipendijnej schémy je zapojených 33 vysokých škôl a univerzít na Slovensku. Štipendium v celkovej výške 12 000 eur získa 100 zahraničných talentov. Záujemcovia sa môžu hlásiť online prostredníctvom stránky: https://scholarships.portalvs.sk/. Prihlasovanie je otvorené do 30. júna 2024.


Zázraky na počkanie: hackathony prinesú inovatívne digitálne riešenia aj v roku 2024

Digitálna doba pokračuje a ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie otvára novú výzvu z plánu obnovy na výber šiestich tém, ktoré sa stanú zadaniami pre hackathony v roku 2024.

Hackathony spájajú tímy začínajúcich podnikov (startupov),  IT spoločností, výskumných inštitúcií, univerzít, študentov a iných odborníkov. Ich úlohou je počas víkendu priniesť inovatívne riešenia na zadaný problém.

Chcete, aby sa hackathon venoval Vašej téme? Prihláste sa - do najnovšej výzvy sa môžu zapojiť ministerstvá, ostatné ústredné orgány verejnej správy, obce, mestá a vyššie územné celky. Termín na podanie žiadosti s témou je piatok 5. apríl 2024. Na hackathony je z plánu obnovy vyčlenených 600 tisíc eur.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené