Otvorili sme druhú dekarbonizačnú výzvu za 340 miliónov eur

Ministerstvo životného prostredia vyhlásilo druhú výzvu zameranú na podporu dekarbonizácie priemyslu. Výzva bude otvorená do konca júla a je na ňu vyčlenených 340 miliónov eur bez DPH. 

O získanie nenávratných finančných prostriedkov sa môžu uchádzať priemyselné podniky spadajúce pod Európsky systém obchodovania s emisiami (EU ETS), do ktorého spadá 90% všetkých emisií z priemyslu. Minimálna ani maximálna výška poskytnutých finančných prostriedkov v rámci jednej žiadosti pritom nie sú stanovené.

Podpora investícií na ochranu životného prostredia v podobe znižovania emisií skleníkových plynov je v súlade s národnými cieľmi Integrovaného národného energetického a klimatického plánu na roky 2021 – 2030 a Nízkouhlíkovou stratégiou rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050. Z celkového cieľa znížiť emisie skleníkových plynov o 1 369 917 ton ekvivalentu CO2 do roku 2026 sa v rámci Schémy štátnej pomoci na dekarbonizáciu priemyslu z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti dosiahne zníženie aspoň o 1 232 926 ton ekvivalentu CO2. 

Prihlásiť sa do výzvy je možné cez systém ISPO.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené