Plán obnovy podporí modernizáciu bioplynových staníc

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu zameranú na obnoviteľné zdroje energie. Jej cieľom je modernizácia existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu z bioplynu a transformácia už existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu z bioplynu na zariadenia vyrábajúce biometán. Celkovo je na výzvu alokovaných 20 miliónov eur.

Výzva je súčasťou plánu obnovy, ktorého cieľom je zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov energie v energetickom mixe, pomôže zelenej transformácií Slovenska a pomôže zabezpečiť širšie využívanie čistých technológií pre udržateľnú, dostupnú a smart energetiku.

Z výzvy môžu byť podporené existujúce bioplynové stanice, ktoré za kalendárny rok 2021 vyrobili elektrinu zodpovedajúcu aspoň 2 000 hodín výroby elektriny alebo v období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 vyrobili elektrinu zodpovedajúcu aspoň 1 000 hodín výroby elektriny, pričom projekty môžu byť realizované na celom území SR. Z celkovej sumy je 10 miliónov eur určených na modernizáciu existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu a 10 miliónov eur je určených na transformáciu bioplynových staníc na zariadenia vyrábajúce biometán. Výška podpory na jeden projekt predstavuje maximálne 1 milión eur na projekt modernizácie existujúcej bioplynovej stanice vyrábajúcej elektrinu a maximálne 1,5 milióna eur na projekt na transformáciu bioplynovej stanice na zariadenie vyrábajúce biometán.

Záujemcovia môžu podávať svoje žiadosti do 31. októbra 2022. Viac informácií nájdete na webstránke výzvy tu (https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy/harmonogram-vyziev/vyzva-poo-komponent1-bioplynove-stanice).

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené