Prehľadný harmonogram všetkých výziev v rámci plánu obnovy na webe

Bratislava, 1. marca 2022 – Na webovej stránke plánu obnovy pribudol nový prehľadný zoznam plánovaných výziev a priamych vyzvaní počas celej realizácie plánu obnovy. Ide o databázu, ktorá bude pravidelne aktualizovaná a ktorá užívateľov presmeruje na príslušný orgán, kde nájdu viac informácií.

„Výzvy sú jedným z dôležitých pilierov v rámci plánu obnovy. Ten sa totiž skladá nielen z reforiem, ale aj na ne nadväzujúcich investícií. Pre úspešnú realizáciu jednotlivých opatrení je kľúčové, aby o pripravovaných výzvach vedeli potenciálni žiadatelia čo najskôr, aj preto sme sa rozhodli všetky zverejniť a pravidelne aktualizovať na jednom mieste. Tento rok nás čaká spustenie desiatok výziev v rámci plánu obnovy,“ povedala generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy na Úrade vlády Lívia Vašáková.

Koordináciu plánu obnovy zastrešuje sekcia plánu obnovy na Úrade vlády SR, ktorá zároveň pôsobí ako Národná koordinačná a implementačná autorita (NIKA). Za obsah jednotlivých komponentov sú zodpovední vykonávatelia, teda ústredné orgány štátnej správy určený vládou, ktoré zodpovedajú za realizáciu investície alebo realizáciu reformy v súlade s plánom obnovy. Sú tiež zodpovední za prípravu a aktualizáciu harmonogramu výziev a priamych vyzvaní. Navrhnuté výzvy a priame vyzvania následne schvaľuje NIKA. Všetky sú zverejnené na jednotlivých weboch vykonávateľov ako aj na webovej stránke plánu obnovy.

Celkovo má plán obnovy 14 vykonávateľov. Ide o Ministerstvo zdravotníctva SR; Ministerstvo životného prostredia SR; Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR; Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR; Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR; Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti SR; Ministerstvo vnútra SR; Ministerstvo kultúry SR; Úrad pre verejné obstarávanie, Úrad vlády Slovenskej republiky a Úrad podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo.

Zoznam plánovaných výziev a priamych vyzvaní nájdete TU.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené