Prieskum agentúry IPSOS: Čo by podľa učiteľov motivovalo žiakov, aby sa viac zapájali na vyučovaní?

Bratislava 30. júna – Za najväčšiu motiváciu žiakov považujú učitelia možnosť zapojenia reálnych príkladov využitia učiva v praxi (24%). Ďalej je to podľa nich možnosť dostať sa na kvalitnú strednú školu (19%), či radosť z objavovania (18%). Vyplýva to z prieskumu agentúry IPSOS pre sekciu plánu obnovy na Úrade vlády SR.

Približne tretina učiteľov si podľa prieskumu myslí, že žiakov by k väčšiemu zapojeniu pri vyučovaní mohla motivovať najmä modernejšia výučba. Ako ďalšie motivácie uvádzali prepojenie poznatkov s príkladmi z reálneho života, či zážitkové vyučovanie.  

Názory učiteľov na to, či škola aktuálne pripravuje žiakov na potreby súčasného sveta, sú rozdelené presne na polovicu. Väčšina učiteľov (62%) by ocenila kombináciu moderného a tradičného vyučovacieho prístupu, len 14% by preferovalo čisto tradičný prístup. Až 57% opýtaných by uvítalo väčšiu podporu pri aplikovaní moderných didaktických postupov, pritom tretina z nich má pocit, že túto podporu aktuálne nedostáva. Len 10% považuje túto podporu za dostatočnú.

V rámci reforiem prináša plán obnovy úpravu spôsobu výučby známu ako kurikulárna reforma. Jej cieľom je zmena formy výučby na základných školách. Väčšiu voľnosť pri náplni hodiny získajú učitelia v rámci trojročných cyklov, dôležitý bude pre školy výstup na konci každého z nich. Okrem toho si školy môžu zmeniť aj samotné vyučované predmety – matematiku či fyziku nahradia komplexnejšie celky, ktoré pomôžu žiakom a žiačkam porozumieť súvislostiam aj medzi predmetmi. Kurikulum kladie dôraz na rozvoj komplexných spôsobilostí žiakov, nielen memorovanie izolovaných faktov. Namiesto odovzdania hotovej informácie budú učitelia žiakom vytvárať situácie, pri ktorých môžu žiaci získať poznatky svojou vlastnou skúsenosťou.

Na reformu školského systému sú v pláne obnovy naviazané investície vo výške približne 100 miliónov eur. Ďalších 300 miliónov bude smerovať do digitalizácie škôl a ich infraštruktúry. Určené sú na digitálne vybavenie škôl, nové učebnice a iné učebné pomôcky. Učitelia a sa tak dočkajú aj lepšieho vybavenia pri výučbe.

Od septembra si nový systém výučby vyskúšajú prváčky a prváci na 40 vybraných školách. Jednou z nich je aj Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín, ktorú navštívila podpredsedníčka vlády Lívia Vašáková spolu s ministrom školstva.

Kurikulárna reforma je jednou z najzásadnejších zmien v rámci vzdelávania v pláne obnovy. Je to tiež najväčšia zmena v slovenskom základnom školstve za posledných 40 rokov. Celý proces je naplánovaný postupne tak, aby sa školy pridávali postupne. Uvedomujeme si, že reforma sa nedá riadiť z Bratislavy, pre jej úspech je kľúčová práca so školami aj prostredníctvom regionálnych centier podpory učiteľov," uviedla Lívia Vašáková.

Cieľom plánu obnovy je zaviesť reformu na všetkých základných školách na Slovensku od školského roka 2026/2027. So zmeneným školským vzdelávacím programom začnú prváčikovia, takže prví absolventi základných škôl, ktorí sa budú učiť podľa nových pravidiel, ukončia 9. ročník v júni 2035. 

Prieskum verejnej mienky bol realizovaný agentúrou IPSOS v marci 2023 na vzorke 313 učiteliek a učiteľov základných škôl alebo 8-ročných gymnázií (vyučujúci iba deti do 15 rokov), na celom území Slovenska formou štruktúrovaného dotazníka.

 

Výsledky prieskumu IPSOS:

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené