Samosprávy sú pre plán obnovy kľúčové, podpredseda vlády rokoval so zástupcami regiónov o efektívnejšom nastavení investícií

Podpredseda vlády Peter Kmec sa dnes stretol s predstaviteľmi samospráv, aby rokovali o efektívnejšom nastavení investícií z plánu obnovy. Cieľom bolo prispieť k zefektívneniu implementácie plánu obnovy a zabezpečiť čo najväčšie zapojenie potenciálnych žiadateľov. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska a Združenia samosprávnych krajov SK8.

Dnešné stretnutie malo za cieľ vypočuť si spätnú väzbu na výzvy plánu obnovy. Jednou z našich prvých úloh, preto musí byť v rámci možností, ktoré nám nastavenie plánu obnovy umožňuje, pozrieť sa na zoptimalizovanie jednotlivých výziev tak, aby vo väčšej miere zodpovedali potrebám územia a boli rýchlejšie implementované. Veľkým nedostatkom plánu obnovy je však fakt, že samosprávy neboli zapojené do jeho prípravy,“ uviedol podpredseda vlády Peter Kmec.

Na stretnutí mali zástupcovia samospráv priestor upozorniť na bariéry, ktoré vnímajú v súvislosti s výzvami plánu obnovy. Aktuálne je z plánu obnovy pre samosprávy otvorených 11 výziev s celkovou alokáciou približne 390 miliónov eur. Sú to napríklad výzvy s cieľom navýšiť kapacity škôl a škôlok, hackathony, rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti, ako aj budovanie nabíjacej infraštruktúry pre elektromobily.

Z plánu obnovy je pre samosprávy vyčlenených viac ako 640 miliónov eur vo výzvach, kam sa môžu zapojiť. Ide napríklad o podporu vzdelávania a rozširovania kapacít materských a základných škôl, či rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti. Treba povedať, že vyčlenená suma pre regióny je veľmi nízka a predstavuje iba 10% z celkovej alokácie,“ dodal Peter Kmec. Okrem toho sú v pláne obnovy vyčlenené ďalšie prostriedky, ktoré sú nepriamymi investíciami, a z ktorých budú benefitovať regióny, ako napríklad vznik nových ambulancií či podpora regionálneho školstva. Okrem plánu obnovy môžu samosprávy využiť aj európske štrukturálne a investičné fondy v rámci nového programového obdobia 2021-2027, a teda Program Slovensko, za ktorý zodpovedá Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené