Slovensko obdržalo prvú platbu z plánu obnovy

Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA) na Úrade vlády SR dnes prijala prvú platbu v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR, o ktorú si požiadala v apríli tohto roka na základe splnenia prvých 14 míľnikov. Po odpočítaní alikvótnej časti preddavku tak dnes Slovensko obdržalo takmer 399 milióna (398 700 990) eur. 

Ako vyzeral celý proces schvaľovania žiadosti o platbu?

V apríli bol splnený posledný míľnik, na základe ktorého mohlo Slovensko podať Európskej komisii prvú žiadosť o platbu vo výške 458,3 mil. eur.

Európska komisia mala dva mesiace na preskúmanie a zhodnotenie kvalitatívneho aj kvantitatívneho plnenia, ktorého výsledkom bolo pozitívne hodnotenie.

Po ňom nasledovala obhajoba pred Výborom pre hospodársku politiku, ktorý je poradným orgánom Komisie a Rady, kde majú členské štáty možnosť klásť otázky krajinám žiadajúcim o vyplatenie časti z ich plánov obnovy.

Celý proces hodnotenia sa ukončil odsúhlasením pozitívneho hodnotenia Hospodárskym a finančným výborom (EFC) k prvej žiadosti.

Nasledovalo záverečné potvrdenie platby na úrovni tzv. výboru komitológie, ktorý autorizoval platbu.

➡ V piatok 29.7. 2022 Národná implementačná a koordinačná autorita obdržala 398,7 milióna eur, teda sumu zníženú o časť preddavku, ktorý Slovensko obdržalo koncom minulého roka. Celková žiadosť o platbu bola v hodnote 458 miliónov eur.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené