Staňte sa odborným hodnotiteľom návrhov na témy hackathonov

Bratislava 17. júna 2022- Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR hľadá odborných hodnotiteľov pre hodnotenie tém hackathonov – podujatí, na ktorých budú zástupcovia inovátorov, univerzít, odbornej komunity hľadať riešenia na IT problémy inštitúcií verejnej správy. Celkovo sa bude do roku 2026 realizovať 20 hackathonov na najrôznejšie témy. Ak máte minimálne päť rokov praxe v IT oblasti a praktické skúsenosti s prácou na projektoch, prihláste sa prostredníctvom výzvy.  

Ministerstvo hľadá odborných hodnotiteľov s minimálne päť ročnou praxou v oblasti IT a so skúsenosťami v oblasti budovania a implementácie informačných systémov. Naším cieľom je získať odborníkov, ktorí budú hodnotiť návrhy na témy hackathonov zo strany inštitúcií verejnej správy.

Výzva na odborných hodnotiteľov je súčasťou projektu Granty so zjednodušenou administratívou („Fast Grants“) – Hackathony financovaného z Plánu obnovy a odolnosti. Cieľom projektu je prostredníctvom hackathonov prinášať inštitúciám verejnej správy rýchle, inovatívne a najmä digitálne riešenia, zlepšovať procesy ich fungovania, vrátane vývoja, testovania a zavedenia daného riešenia do užívania. Vývoj a implementácia úspešných riešení z hackathonov môže byť podporená finančnými prostriedkami až do výšky 100 000 EUR/riešenie/hackathon.

Odborní hodnotitelia sa môžu prihlásiť prostredníctvom výzvy. Podmienky a bližšie informácie nájdete tu: https://bit.ly/3mXNjqw

V prípade otázok nás kontaktujte emailom na [email protected].

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené