VAIA zverejnila nové výzvy IPCEI

Výskumná a inovačná autorita vyhlásila dve nové výzvy projektov IPCEI (Important Project of Common European Interest). V rámci investície "Výskum a inovácie pre digitalizáciu ekonomiky" je vyhlásená výzva, ktorá špecificky podporuje prechod na digitálne hospodárstvo. Výzva je zameraná na podporu projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) v oblasti mikroelektroniky. Alokovaná čiastka na podporu sú 4 milióny eur. K uzavretiu výzvy dôjde po vyčerpaní finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Všetky potrebné informácie nájdete na webe VAIA. 

Druhá vyhlásená výzva je zameraná na podporu projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) v oblasti implementácie vodíkových technológií. Výzva sa zameriava špecificky na podporu rozvoja vodíkových technológií, ktoré sú považované za jednu z prioritných oblastí v oblasti dekarbonizácie ekonomiky a zelenej transformácie. Alokovaná čiastka na podporu je 12,2 milióna eur. K uzavretiu výzvy dôjde po vyčerpaní finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Všetky potrebné informácie nájdete na webe VAIA. 

 

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené