Veľké zisťovanie stavu pamiatok na Slovensku: do konca budúceho roka sa zmapuje až 1000 pamiatok

Bratislava 6. októbra 2022 – Na Slovensku sa do konca budúceho roka zmapuje až 1000 pamiatkových objektov. Pasportizácia pamiatok je v rámci plánu obnovy časť reformy zvýšenia transparentnosti a zefektívnenia rozhodnutí Pamiatkového úradu SR, kde je na ňu vyčlenených približne 6,7 milióna eur. Zmyslom pasportizácie relevantných pamiatkových objektov v správe štátu je poznanie ich aktuálneho stavebno-technického stavu, ktorý by poskytol objektívne informácie o stave pamiatok v štátnom vlastníctve. To následne uľahčí napríklad aj plánovanie alokácie verejných finančných prostriedkov na ich obnovu.

„V Programovom vyhlásení vlády sme sa zaviazali znížiť podiel pamiatkového fondu v narušenom alebo dezolátnom stavebno-technickom stave a efektívnejšie a intenzívnejšie využívať národné kultúrne pamiatky vo vlastníctve štátu. Dnes Vám môžem oznámiť, že do roku 2027 máme na tento účel vyčlenených 6,7 milióna eur z Plánu obnovy na pasportizaciu a ďalších  254 miliónov eur na obnovu NKP vo vlastníctve štátu nám pomôže obnoviť významné kultúrne dedičstvo. Ide o veľmi dôležitý okamih pre slovenské pamiatky, keďže investičný dlh v tejto oblasti sa za dlhé roky zanedbávania zo strany predošlých vlád vyšplhal až na 5,5 miliardy eur,“ povedala na tlačovej konferencii ministerka kultúry Natália Milanová.

„Niekomu sa môže zdať 261 miliónov eur v celkovom kontexte ako kvapka v mori. Ale treba mať na pamäti, že aj ten najväčší oceán sa skladá z kvapiek – takže čím viac kvapiek doň teraz dáme, tým skôr sa nám podarí náš pamiatkový fond zachrániť a zachovať minulosť našich predkov pre budúcnosť našich detí. Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľajú na projekte pasportizácie - kolegom z Pamiatkového úradu, z plánu obnovy a všetkým ostatným zainteresovaným. Je to pre nás všetkých nová výzva, ale myslím, že sme pripravení, realizovať ju dokonale,“ dodala ministerka kultúry.

V prípadoch, kde by objekt v najbližšom čase nezískal prostriedky na obnovu, zistené informácie o jeho prípadných poruchách umožnia správcovi pamiatkového objektu naplánovať alokáciu prostriedkov na odstránenie najväčších závad, ktoré by zabránili jeho ďalšej degradácii. Pasportizácia takto čiastočne nadväzuje aj na nedávno vytvorený systém preventívnej starostlivosti o pamiatkový fond, ktorý vychádza z jednoduchej myšlienky, že priebežná údržba a starostlivosť o pamiatku je nielen účinnejšia a lacnejšia ako jej  komplexná obnova, ale chráni aj to podstatné – neopakovateľné a originálne pamiatkové hodnoty.     

V rámci reformy pasportizácie pamiatok bolo doteraz zostavených niekoľko pasportizačných tímov ktoré si rozdelili prácu geograficky aj obsahovo – v Bratislave, v Trnave, Banskej Štiavnici a Levoči. Pre tento účel taktiež vznikla špecializovaná pasportizačná databáza ePasport, ktorá je v ostrej prevádzke už od leta tohto roka.

„V súčasnosti na pasportizácii pamiatkových objektov pracuje spolu 40 odborníkov. Doposiaľ bolo navštívených 322 pamiatkových objektov, pričom v ePasporte je už vložených 184 záznamov a 138 pamiatok je v štádiu spracovávania zozbieraných informácií. Cieľom pre rok 2022 je navštíviť 400 pamiatkových objektov a spracovať informácie o nich v databáze. Okrem obrazovej dokumentácie, ktorá náležite ilustruje popísané zistenia o pamiatkovom objekte sa zisťujú aj desiatky parametrov o pamiatke, okrem iného aj využiteľnosť objektu, hrozba prípadnej havárie, úroveň priebežnej údržby a odporúčania pre daný objekt, pripravenosť na obnovu či niektoré energetické aspekty. Pri pasportizácií sa štandardne používajú drony ako aj iná moderná technika,“ vysvetlil generálny riaditeľ Pamiatkového úradu SR Pavol Ižvolt.

Súčasťou plánu obnovy v oblasti kultúry je aj zvýšenie transparentnosti a zefektívnenia rozhodnutí Pamiatkového úradu Slovenskej republiky. Cieľom tejto reformy je zlepšiť kvalitu a efektívnosť rozhodovacieho procesu úradu vypracovaním troch metodík na účely: klasifikácie pamiatkového fondu, stanovenia objektívnych kritérií, na ktorých základe úrad prijíma rozhodnutia a vyčíslenia nákladov súvisiacich so zásahom Pamiatkového úradu SR.

„Na obnovu a rekonštrukciu budov sú alokované prostriedky naprieč všetkými oblasťami verejnej sféry, či už ide o školstvo, zdravotníctvo alebo súdnictvo. Špecificky na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov je v súčasnosti otvorená výzva ministerstva dopravy s celkovou alokáciou 100 miliónov eur. K obnove budov sa v pláne obnovy snažíme pristupovať systematicky aj nad rámec priamych investícií. Metodiky, ktoré v rámci jednej z reforiem pripravuje Pamiatkový úrad SR, budú prínosom pre verejných ako aj súkromných vlastníkov pamiatkových budov. Zvýšia predvídateľnosť rozhodnutí Pamiatkového úradu SR, čím sa podporí rozvoj komerčného trhu s nehnuteľnými pamiatkami a zároveň sa zvýši systematickosť rekonštrukcií pamiatok vo verejnom vlastníctve,“ priblížila generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy na Úrade vlády SR Lívia Vašáková.

Pozrite si video, kde nájdete zostrih z ukážoch pasportizácie a rozhovory: https://youtu.be/M26Xt-RX7Fw

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené