Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici

Zahrnutie Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici do plánu obnovy bolo určené uznesením vlády č. 334/2023 z 12. júna 2023, na základe ktorého bol stanovený aj rozpočet v hodnote vyše 368 miliónov eur. 

V samotnom pláne obnovy sa konkrétne nemocnice nespomínajú, dokument hovorí o výstavbe a rekonštrukcii nemocníc a sprístupnení lôžok v týchto nemocniciach. Cieľom tejto investície je modernizovať súčasnú infraštruktúru a vybudovať novú, ktorá bude kompatibilná s požiadavkami moderných zdravotníckych systémov a prispeje k sieti nemocníc.

Plán obnovy ráta s tromi míľnikmi a jedným cieľom pokiaľ ide o výstavbu a rekonštrukciu nemocníc. Ide o udelenie zákazky na projekty v podobe podpisu zmluvy so zhotoviteľom stavby a sprístupnenie lôžok v zmodernizovaných nemocniciach, ktoré sú súčaťou žiadostí o platbu. Realizácia plánu obnovy sa končí v roku 2026.

Vykonávateľom investície je Ministerstvo zdravotníctva SR.
Predpokladaný termín splnenia vychádza z harmonogramu platnému k júnu 2023.
Aktualizácia stavu semafora investičných projektov: 3.5.2024

Legenda stavu implementácie:
priame ohrozenie splnenia celkového projektu
oneskorenie
splnené
bez omeškania
míľnik/cieľ
Predpokladaný
termín splnenia
Skutočný
termín splnenia
Kontrola rozhodnutia neposudzovať EIA – právoplatnosť
Predpokladaný termín splnenia:6/2023
Skutočný termín splnenia:6/2023
Dodanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie
Predpokladaný termín splnenia:7/2023
Skutočný termín splnenia:8/2023
Štátna expertíza a schvaľujúci protokol
Predpokladaný termín splnenia:8/2023
Skutočný termín splnenia:8/2023
Druhé hodnotenie ÚHP doplnené o štátnu expertízu
Predpokladaný termín splnenia:9/2023
Skutočný termín splnenia:9/2023
Finálne súťažné podklady pre verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby
Predpokladaný termín splnenia:9/2023
Skutočný termín splnenia:9/2023
Vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby
Predpokladaný termín splnenia:9/2023
Skutočný termín splnenia:9/2023
Súhlasné stanoviská dotknutých organizácií
Predpokladaný termín splnenia:9/2023
Skutočný termín splnenia:9/2023
Vydanie a právoplatnosť územného rozhodnutia
Predpokladaný termín splnenia:12/2023
Skutočný termín splnenia:12/2023
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania na zhotoviteľa
Predpokladaný termín splnenia:3/2024
Skutočný termín splnenia:3/2024
Podpis zmluvy so zhotoviteľom stavby
Predpokladaný termín splnenia:4/2024
Skutočný termín splnenia:
Dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
Predpokladaný termín splnenia:8/2024
Skutočný termín splnenia:
Vydanie a právoplatnosť stavebného povolenia
Predpokladaný termín splnenia:12/2024
Skutočný termín splnenia:
Zahájenie búracích prác
Predpokladaný termín splnenia:5/2024
Skutočný termín splnenia:
Zahájenie výstavby
Predpokladaný termín splnenia:12/2024
Skutočný termín splnenia:
Ukončenie výstavby štádium shell&core
Predpokladaný termín splnenia:6/2026
Skutočný termín splnenia:
Dokončenie stavby full fit out
Predpokladaný termín splnenia:7/2026 – 11/2028
Skutočný termín splnenia:
Kolaudácia a uvedenie do prevádzky
Predpokladaný termín splnenia:7/2028 – 12/2028
Skutočný termín splnenia:
Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené