Implementácia nového zabezpečovacieho zariadenia a systému ERTMS na trati Devínska Nová Ves – Kúty - štátna hranica

Cieľom projektu je výstavba nového diaľkovo ovládaného traťového a staničného zabezpečovacieho zariadenia na úsekoch Devínska Nová Ves– Malacky, Kúty – štátnahranica, prenosového systému  systému ERTMS. ERTMS (z anglického European Rail Traffic Management System) je značka pre „Európsky systém riadenia železničnej dopravy“, ktorého cieľom je unifikácia používaných systémov riadenia železničnej dopravy v Európe resp. vo svete.Rieši komunikáciu medzi železničnou traťou a vlakmi jazdiacimi po trati. Zjednotenie technických štandardov má viesť ku zvýšeniu konkurencieschopnosti železničnej dopravy v EÚ, vrátane Slovenska. Najdôležitejším faktorom je zabezpečenie odstránenia technických obmedzení a prekážok pre vstup nových dopravcov na existujúcu a novobudovanú železničnú infraštruktúru.

Nové digitálne staničné a traťové zabezpečovacie zariadenie a systém ERTMS nahradí súčasné zabezpečovacie zariadenia , líniový vlakový zabezpečovač  a existujúce miestne rádiové siete.. Okrem nových technológií použitých pre zabezpečenie jazdy vlaku , bude trať plne dispečerizovaná a pripravená na diaľkové riadenie dopravnej prevádzky z Centra riadenia dopravy v Kútoch. Z plánu obnovy je na projekt vyčlenených 35 miliónov eur.  

Vykonávateľom investície je Ministerstvo dopravy SR.
Investícia je súčasťou komponentu plánu obnovy s názvom Udržateľná doprava
Predpokladaný termín splnenia vychádza z harmonogramu platnému k júnu 2023
Aktualizácia stavu semafora investičných projektov: 26.4.2024

Legenda stavu implementácie:
priame ohrozenie splnenia celkového projektu
oneskorenie
splnené
bez omeškania
míľnik/cieľ
Predpokladaný
termín splnenia
Skutočný
termín splnenia
Posúdenie vplyvov na životné prostredie - právoplatné rozhodnutie
Predpokladaný termín splnenia:-
Skutočný termín splnenia:2/2018
Vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa
Predpokladaný termín splnenia:-
Skutočný termín splnenia:2/2017
Podpis zmluvy o dielo na realizáciu stavby
Predpokladaný termín splnenia:-
Skutočný termín splnenia:9/2020
Začatie výstavby - odovzdanie staveniska
Predpokladaný termín splnenia:-
Skutočný termín splnenia:9/2020
Dokumentácia pre územné rozhodnutie
Predpokladaný termín splnenia:-
Skutočný termín splnenia:5/2021
Právoplatné všetky rozhodnutia o umiestnení stavby
Predpokladaný termín splnenia:8/2023
Skutočný termín splnenia:
Dokumentácia pre stavebné povolenie
Predpokladaný termín splnenia:12/2023
Skutočný termín splnenia:
Dokumentácia pre realizáciu stavby
Predpokladaný termín splnenia:12/2023
Skutočný termín splnenia:
Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov na stavbu
Predpokladaný termín splnenia:12/2023
Skutočný termín splnenia:
Právoplatné všetky stavebné povolenia
Predpokladaný termín splnenia:5/2024
Skutočný termín splnenia:
Ukončenie výstavby
Predpokladaný termín splnenia:11/2025
Skutočný termín splnenia:
Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené