Komplexná rekonštrukcia výhybiek v ŽST Levice a nové zabezpečovacie zariadenia na trati Levice - Veľké Kozmálovce

Predmetom projektu je modernizácia staničných, traťových a priecestných zabezpečovacích zariadení v úseku železničnej trate Kalná nad Hronom – Levice – Veľké Kozmálovce – Kozárovce, s cieľom zabezpečiť diaľkové ovládanie trate, zefektívniť a zrýchliť prevádzku a zvýšiť bezpečnosť železničnej dopravy na predmetnom úseku.

Projekt pozostáva z dvoch samostatných, ale vzájomne funkčne a stavebne previazaných stavieb:
Stavba A – Modernizácia staničného zabezpečovacieho zariadenia v železničnej stanici Levice a traťového zabezpečovacieho zariadenia v úseku Levice – Kalná nad Hronom, vrátane komplexnej rekonštrukcie výhybiek, koľají, osvetlenia a úpravy trakčného vedenia,

Stavba B – Modernizácia staničného zabezpečovacieho zariadenia v žst. Veľké Kozmálovce, traťového a priecestného zabezpečovacieho zariadenia v úseku Levice – Veľké Kozmálovce – Kozárovce. K tejto časti stavby má zhotoviteľ zabezpečiť aj projektovú dokumentáciu a povolenia.

Náklady na prípravu, realizáciu a externý stavebný dozor sa predpokladajú vo výške 26,9 milióna eur.

Vykonávateľom investície je Ministerstvo dopravy SR.
Investícia je súčasťou komponentu plánu obnovy s názvom Udržateľná doprava
Predpokladané termíny splnenia jednotlivých krokov sú z apríla 2024
Aktualizácia stavu semafora investičných projektov: 29.4.2024

Legenda stavu implementácie:
priame ohrozenie splnenia celkového projektu
oneskorenie
splnené
bez omeškania
míľnik/cieľ
Predpokladaný
termín splnenia
Skutočný
termín splnenia
Dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby - časť ŽST Levice
Predpokladaný termín splnenia:-
Skutočný termín splnenia:12/2017
Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov - časť ŽST Levice
Predpokladaný termín splnenia:-
Skutočný termín splnenia:12/2020
Právoplatné stavebné povolenie - časť ŽST Levice
Predpokladaný termín splnenia:-
Skutočný termín splnenia:7/2021
Posúdenie vplyvov na životné prostredie - časť ŽST Levice
Predpokladaný termín splnenia:-
Skutočný termín splnenia:6/2022
Vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa
Predpokladaný termín splnenia:-
Skutočný termín splnenia:3/2024
Termín predkladania ponúk
Predpokladaný termín splnenia:6/2024
Skutočný termín splnenia:
Podpis zmluvy o dielo na realizáciu výstavby
Predpokladaný termín splnenia:11/2024
Skutočný termín splnenia:
Začatie výstavby/odovzdanie staveniska
Predpokladaný termín splnenia:12/2024
Skutočný termín splnenia:
Dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby - všetky časti
Predpokladaný termín splnenia:3/2025
Skutočný termín splnenia:
Právoplatné všetky stavebné povolenia
Predpokladaný termín splnenia:5/2025
Skutočný termín splnenia:
Ukončenie výstavby
Predpokladaný termín splnenia:1/2026
Skutočný termín splnenia:
Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené