Komplexná rekonštrukcia výhybiek v ŽST Levice a nové zabezpečovacie zariadenia na trati Levice - Veľké Kozmálovce

Z plánu obnovy je na projekt vyčlenených 26,5 miliónov eur. 

Vykonávateľom investície je Ministerstvo dopravy SR.
Investícia je súčasťou komponentu plánu obnovy s názvom Udržateľná doprava
Predpokladaný termín splnenia vychádza z harmonogramu platnému k januáru 2024

Aktualizácia stavu semafora investičných projektov: 30.1.2024

Legenda stavu implementácie:
priame ohrozenie splnenia celkového projektu
oneskorenie
splnené
bez omeškania
míľnik/cieľ
Predpokladaný
termín splnenia
Skutočný
termín splnenia
Posúdenie vplyvov na životné prostredie - právoplatné rozhodnutie
Predpokladaný termín splnenia:-
Skutočný termín splnenia:6/2022
Dokumentácia stavebného zámeru
Predpokladaný termín splnenia:-
Skutočný termín splnenia:9/2022
Dokumentácia pre stavebné povolenie
Predpokladaný termín splnenia:-
Skutočný termín splnenia:12/2017
Dokumentácia pre realizáciu stavby
Predpokladaný termín splnenia:-
Skutočný termín splnenia:12/2017
Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov na stavbu
Predpokladaný termín splnenia:-
Skutočný termín splnenia:12/2020
Právoplatné všetky stavebné povolenia
Predpokladaný termín splnenia:-
Skutočný termín splnenia:7/2021
Vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa
Predpokladaný termín splnenia:3/2024
Skutočný termín splnenia:
Termín predkladania ponúk
Predpokladaný termín splnenia:6/2024
Skutočný termín splnenia:
Podpis zmluvy o dielo na realizáciu výstavby
Predpokladaný termín splnenia:11/2024
Skutočný termín splnenia:
Začatie výstavby/odovzdanie staveniska
Predpokladaný termín splnenia:12/2024
Skutočný termín splnenia:
Ukončenie výstavby
Predpokladaný termín splnenia:1/2026
Skutočný termín splnenia:
Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené