Komplexná rekonštrukcia železničnej trate Hronský Beňadik - Nová Baňa

Železničný zvršok trate Hronský Beňadik – Nová Baňa je zo sedemdesiatych rokov minulého storočia. Trať sa postupne elektrifikovala, po trati začalo prechádzať viac vlakov a tak sa zvýšilo aj celkové zaťaženie. Niektoré parametre koľají  nevyhovujú pre bezpečnej železničnej prevádzke a spôsobujú viacero obmedzení traťovej rýchlosti, čoho dôsledkom je meškanie vlakov osobnej dopravy.

Komplexnou rekonštrukciou železničného zvršku a rekonštrukciou železničného spodku na 11,2 km úseku jednokoľajnej trate dôjde k zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, odstráneniu prechodných obmedzení traťovej rýchlosti, zníženiu nákladov na údržbu železničného spodku, zvršku a zvýšeniu bezpečnosti cestujúcej verejnosti. Po rekonštrukcii dôjde k zvýšeniu traťovej rýchlosti a skráteniu jazdných časov v danom úseku o cca 1 minútu. Z plánu obnovy bolo na projekt vyčlenených 38,6 milióna eur, čo pokryje vysúťaženú cenu stavebných prác.

Vykonávateľom investície je Ministerstvo dopravy SR.
Investícia je súčasťou komponentu plánu obnovy s názvom Udržateľná doprava
Predpokladaný termín splnenia vychádza z harmonogramu platnému k januáru 2024
Aktualizácia stavu semafora investičných projektov: 3.6.2024

Legenda stavu implementácie:
priame ohrozenie splnenia celkového projektu
oneskorenie
splnené
bez omeškania
míľnik/cieľ
Predpokladaný
termín splnenia
Skutočný
termín splnenia
Posúdenie vplyvov na životné prostredie - právoplatné rozhodnutie
Predpokladaný termín splnenia:-
Skutočný termín splnenia:11/2022
Dokumentácia stavebného zámeru
Predpokladaný termín splnenia:-
Skutočný termín splnenia:2/2023
Dokumentácia pre stavebné povolenie
Predpokladaný termín splnenia:-
Skutočný termín splnenia:5/2022
Dokumentácia pre realizáciu stavby
Predpokladaný termín splnenia:-
Skutočný termín splnenia:5/2022
Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov na stavbu
Predpokladaný termín splnenia:-
Skutočný termín splnenia:6/2023
Právoplatné všetky stavebné povolenia
Predpokladaný termín splnenia:2/2024
Skutočný termín splnenia:
Vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa
Predpokladaný termín splnenia:-
Skutočný termín splnenia:8/2023
Termín predkladania ponúk
Predpokladaný termín splnenia:-
Skutočný termín splnenia:10/2023
Podpis zmluvy o dielo na realizáciu stavby
Predpokladaný termín splnenia:4/2024
Skutočný termín splnenia:5/2024
Začatie výstavby/odovzdanie stanoviska
Predpokladaný termín splnenia:4/2024
Skutočný termín splnenia:
Ukončenie výstavby
Predpokladaný termín splnenia:3/2025
Skutočný termín splnenia:
Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené