Modernizácia prenosových vedení

Do existujúcej elektrizačnej sústavy je potrebné integrovať čoraz viac OZE, pričom elektrizačná sústava bola vybudovaná a prispôsobená na centralizované zdroje elektrickej energie. Je preto nevyhnutné zabezpečiť bezpečnosť a spoľahlivosť aj pri náraste pripájania OZE do sústavy, čo si vyžaduje investície do modernizácie sústavy. Modernizácia zahŕňa výmenu všetkých izolačných prvkov, spínacích zariadení a v niektorých prípadoch aj výmenu vodičov vedenia. Modernizácia prispeje aj k možnosti zavedenia princípov dynamického zaťažovania vedenia na základe meteorologických podmienok v reálnom čase, čo pomáha pri zmierňovaní preťaženia prenosového vedenia, zlepšuje výkon elektrizačnej sústavy a zvyšuje podiel obnoviteľnej energie v elektrickom mixe. Na projekt je vyčlenených 38,5 milióna eur bez DPH z plánu obnovy.

Vykonávateľom investície je Ministerstvo hospodárstva SR.
Investícia je súčasťou kapitoly plánu obnovy REPowerEU
Predpokladaný termín splnenia vychádza z harmonogramu platnému k decembru 2023

Aktualizácia stavu semafora investičných projektov: 30.1.2024

Legenda stavu implementácie:
priame ohrozenie splnenia celkového projektu
oneskorenie
splnené
bez omeškania
míľnik/cieľ
Predpokladaný
termín splnenia
Skutočný
termín splnenia
Ukončenie realizácie diela - Preizolácia vedenia V044 Križovany - EBO V2
Predpokladaný termín splnenia:3/2024
Skutočný termín splnenia:6/2023
Ukončenie realizácie diela - Výmena vodičov, preizolácia vedenia V428
Predpokladaný termín splnenia:9/2024
Skutočný termín splnenia:9/2023
Ukončenie realizácie diela - Preizolácia vedenia V043 EBO V2 – Bošáca
Predpokladaný termín splnenia:9/2024
Skutočný termín splnenia:
Ukončenie realizácie diela - Výmena vodičov, preizolácia vedenia V429
Predpokladaný termín splnenia:9/2024
Skutočný termín splnenia:12/2023
Ukončenie realizácie diela - Preizolácia vedenia V496 Križovany – Bošáca
Predpokladaný termín splnenia:3/2025
Skutočný termín splnenia:
Ukončenie realizácie modernizácie prenosových vedení v dĺžke 250 km
Predpokladaný termín splnenia:12/2025
Skutočný termín splnenia:
Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené