Modernizácia súdneho IT vybavenia pre zamestnancov súdov

Účelom projektu je nákup digitálneho vybavenia pre súdy na zefektívnenie ich práce s cieľom vybaviť ich technológiou na efektívne vedenie pojednávaní a úkonov na diaľku. Z celkového cieľa vybaviť 6 100 zamestnancov súdov sa modernizácia IT vybavenia (nové notebooky, dokovacie stanice, monitory, telefóny) uskutoční pre najmenej 6 000 zamestnancov súdov. Približný rozpočet je 29,1 miliónov eur s DPH.

Obstarávanie IT vybavenia bude realizované v troch častiach:

  • PC, notebooky, sieťové komponenty, obnova časti infraštruktúry serverov a dátových úložísk
  • Tlačiarne, obnova časti infraštruktúry serverov a dátových úložísk, diskové polia, hardware pre dátové centrá, terminálové služby, hardware pre videokonferencie
  • Videokonferenčné riešenie, wi-fi

Vykonávateľom investície je Ministerstvo spravodlivosti SR.
Investícia je súčasťou komponentu plánu obnovy s názvom Reforma justície
Predpokladaný termín splnenia vychádza z harmonogramu platnému k decembru 2023
Aktualizácia stavu semafora investičných projektov: 30.1.2024

Legenda stavu implementácie:
priame ohrozenie splnenia celkového projektu
oneskorenie
splnené
bez omeškania
míľnik/cieľ
Predpokladaný
termín splnenia
Skutočný
termín splnenia
Vyhlásenie verejného obstarávania pre 1. časť IT vybavenia
Predpokladaný termín splnenia:11/2022
Skutočný termín splnenia:11/2022
Podpis zmluvy na dodávku 1. časti IT vybavenia
Predpokladaný termín splnenia:4/2023
Skutočný termín splnenia:4/2023
Dodanie 1. časti IT vybavenia
Predpokladaný termín splnenia:9/2023
Skutočný termín splnenia:9/2023
Vyhlásenie verejného obstarávania pre 2. časť IT vybavenia
Predpokladaný termín splnenia:6/2024
Skutočný termín splnenia:
Podpis zmluvy na dodávku 2. časti IT vybavenia
Predpokladaný termín splnenia:9/2024
Skutočný termín splnenia:
Dodanie 2. časti IT vybavenia
Predpokladaný termín splnenia:12/2024
Skutočný termín splnenia:
Vyhlásenie verejného obstarávania pre 3. časť IT vybavenia
Predpokladaný termín splnenia:1/2025
Skutočný termín splnenia:
Podpis zmluvy na dodávku 3. časti IT vybavenia
Predpokladaný termín splnenia:3/2025
Skutočný termín splnenia:
Dodanie 3. časti IT vybavenia
Predpokladaný termín splnenia:6/2025
Skutočný termín splnenia:
Predloženie dokumentov o dodaní IT vybavenia pre najmenej 6000 zamestnancov súdov
Predpokladaný termín splnenia:8/2025
Skutočný termín splnenia:
Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené