Nákup 10 ks jednosmerných električiek pre Bratislavu

Nákupom 10 kusov električiek sa využije potenciál na ďalší rozvoj bezemisnej – elektrickej mestskej verejnej osobnej dopravy. Realizácia projektu urýchli nahrádzanie výrazne zastaraných koľajových vozidiel novými bezbariérovými, s väčším komfortom cestovania. To prispeje k zvýšeniu atraktívnosti bezemisnej verejnej osobnej dopravy a tým aj rastu podielu bezemisnej dopravy na deľbe prepravnej práce.

Obstaraním nových jednosmerných, nízkopodlažných a veľkokapacitných električiek (10 ks) štandardnej dĺžky do 32,5 m vrátane tarifného a informačného systému (palubný počítač, automatické počítanie cestujúcich, komunikácia s periférnymi zariadeniami mimo vozidla, wifi a pod.) sa zvýši komfort poskytovaných služieb a ponúkaná kapacita. Nízkopodlažné vozidlá zabezpečia bezbariérový prístup k službám mestskej hromadnej dopravy, zvýši sa počet cestujúcich a prepravné rýchlosti. Z plánu obnovy je na projekt vyčlenených 24 miliónov eur.

Vykonávateľom investície je Ministerstvo dopravy SR.
Investícia je súčasťou komponentu plánu obnovy s názvom Udržateľná doprava
Predpokladaný termín splnenia vychádza z harmonogramu platnému k januáru 2024
Aktualizácia stavu semafora investičných projektov: 23.4.2024

Legenda stavu implementácie:
priame ohrozenie splnenia celkového projektu
oneskorenie
splnené
bez omeškania
míľnik/cieľ
Predpokladaný
termín splnenia
Skutočný
termín splnenia
Zmluva s obstaraným zhotoviteľom
Predpokladaný termín splnenia:-
Skutočný termín splnenia:3/2022
Priame vyzvanie
Predpokladaný termín splnenia:-
Skutočný termín splnenia:12/2023
Podpis zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu
Predpokladaný termín splnenia:3/2024
Skutočný termín splnenia:3/2024
Uplatnenie opcie na ďalšie vozidlá
Predpokladaný termín splnenia:3/2023
Skutočný termín splnenia:3/2024
Dodanie 1. vozidla
Predpokladaný termín splnenia:1/2026
Skutočný termín splnenia:
Dodanie všetkých vozidiel
Predpokladaný termín splnenia:3/2026
Skutočný termín splnenia:
Uvedenie všetkých vozidiel do prevádzky
Predpokladaný termín splnenia:3/2026
Skutočný termín splnenia:
Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené