Nasadenie platformy IT zdrojov, eSKa cloud

Digitálnu transformáciu poskytovania služieb verejnej správy je nutné podporiť aj súborom riešení nielen z pohľadu občana a podnikateľa, ale aj z pohľadu údajov, replatformy, využitia cloudových služieb a optimalizácie procesov poskytovania verejných služieb.

Zavedením platformy IT zdrojov (PITZ)  sa vytvorí nástrojov pre nový spôsob nákupu a využívania IT komodít, odborných kapacít, využívania cloudových služieb a otvoreného zdrojového kódu. Služby sa budú obstarávať centrálne a používatelia služieb, orgány verejnej a štátnej správy, budú mať možnosť dynamicky čerpať podľa potreby z centralizovanej, modernej infraštruktúry. Celková orientačná suma investície je vo výške 46 miliónov eur.

Implementáciou PITZ, eSKa Cloudu sa zabezpečí naplnenie dôležitých cieľov:

  1. Lepšie manažovanie IT zdrojov a jednoduchšie centrálne obstarávanie IT produktov, napr. cez dynamické nákupné systémy (realizovaného prostredníctvom projektu PITZ)
    PITZ má priblížiť Slovensko v spôsobe obstarávania a nákupu IT zdrojov bližšie k tzv. digitálnemu trhovisku, kde má Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR za cieľ vytvoriť ďalšie dynamické nákupné systémy (DNS) pre IT role a DNS pre cloudové služby. 
  2. Budovanie nového prístupu ku cloudu v štáte - Realizovanie prostredníctvom projektu eSKa cloud, ktorý predstavuje súčasné riešenie cloud computingu, ktoré je inovatívne postavené na nákupe a poskytovaní širokej škály základných cloudových služieb  s cieľom šetriť čas, finančné prostriedky a najmä kapacitné problémy spojené s prevádzkou datacentier.
  3. Digitálnu transformáciu metainformačného systému - Centrálny metainformačný systém je využívaný naprieč spektrom orgánov verejnej a štátnej správy a  je potrebná jeho transformácia, integrácie na ďalšie informačné systémy v ekosystéme a zvýšenie jeho potenciálu a to najmä z dôvodu množstva a charakteru dát, ktoré obsahuje.


Vykonávateľom investície je Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Investícia je súčasťou komponentu plánu obnovy s názvom Digitálne Slovensko
Predpokladaný termín splnenia vychádza z harmonogramu platnému k januáru 2024
Aktualizácia stavu semafora investičných projektov: 22.4.2024

Legenda stavu implementácie:
priame ohrozenie splnenia celkového projektu
oneskorenie
splnené
bez omeškania
míľnik/cieľ
Predpokladaný
termín splnenia
Skutočný
termín splnenia
PITZ: Vytvorenie DNS pre IT role
Predpokladaný termín splnenia:3/2023
Skutočný termín splnenia:3/2023
PITZ: Roadmapa pre Platformu IT zdrojov
Predpokladaný termín splnenia:3/2022
Skutočný termín splnenia:9/2022
eSKa Cloud: Projektová dokumentácia
Predpokladaný termín splnenia:8/2022
Skutočný termín splnenia:7/2022
MetaIS 2.0: Projektová dokumentácia pre nový MetaIS
Predpokladaný termín splnenia:1/2022
Skutočný termín splnenia:3/2022
MetaIS 2.0: Vyhlásenie verejného obstarávania pre nový MetaIS
Predpokladaný termín splnenia:5/2022
Skutočný termín splnenia:5/2022
MetaIS 2.0: Podpis zmluvy s dodávateľom pre nový MetaIS
Predpokladaný termín splnenia:12/2022
Skutočný termín splnenia:12/2022
eSKa Cloud: Schválenie projektovej dokumentácie, schválenie ÚHP, verejné vypočutie
Predpokladaný termín splnenia:3/2023
Skutočný termín splnenia:5/2023
eSKa Cloud : Vyhlásenie pilotných verejných obstarávaní pre nákup cloudových služieb verejnej časti vládneho cloudu a realizácia nákupu cloudových kreditov
Predpokladaný termín splnenia:6/2023
Skutočný termín splnenia:8/2023
PITZ: Uvedenie do pilotnej prevádzky – Centrálna platforma na využívanie zdrojov IT – digitálne trhovisko
Predpokladaný termín splnenia:12/2023
Skutočný termín splnenia:2/2024
eSKa Cloud: Pilotné sprostredkovanie cloudových služieb vo vládnom cloude pre orgány riadenia
Predpokladaný termín splnenia:1/2024
Skutočný termín splnenia:3/2024
eSKa Cloud: Dokumentácia k prepojenie siete GOVNET s verejnými Cloudmi
Predpokladaný termín splnenia:3/2024
Skutočný termín splnenia:
eSKa Cloud: Vyhlásenie verejného obstarávania na prevádzkovateľa cloudových služieb
Predpokladaný termín splnenia:3/2024
Skutočný termín splnenia:
eSKa Cloud: Vyhlásenie verejného obstarávania na potrebné fyzické zariadenia na pripojenie do siete Govnet
Predpokladaný termín splnenia:2/2024
Skutočný termín splnenia:
MetaIS 2.0: Uvedenie do prevádzky – Inkrement 1 nového MetaIS
Predpokladaný termín splnenia:2/2024
Skutočný termín splnenia:
MetaIS 2.0: Uvedenie do prevádzky – Inkrement 2 nového MetaIS
Predpokladaný termín splnenia:4/2024
Skutočný termín splnenia:
eSKa Cloud: Sprostredkovanie ďalších cloudových služieb vo vládnom cloude pre orgány riadenia
Predpokladaný termín splnenia:6/2025
Skutočný termín splnenia:
eSKa Cloud : Vyhlásenie verejných obstarávaní pre ďalší nákup cloudových služieb a realizácia nákupu cloudových kreditov
Predpokladaný termín splnenia:3/2025
Skutočný termín splnenia:
PITZ: Uvedenie do prevádzky – Inkrement 2 Platformy IT zdrojov
Predpokladaný termín splnenia:3/2025
Skutočný termín splnenia:
Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené