Novostavba lôžkového pavilónu vo Fakultnej nemocnici AGEL Skalica

V rámci predmetného projektu Fakultná nemocnica AGEL Skalica pripravuje výstavbu nového, moderného lôžkového pavilónu internistických disciplín. Znamená to, že pacient dostane komplexnú starostlivosť na jednom mieste. Nový štvorposchodový pavilón bude mať kapacitu 96 lôžok s najvyšším možným komfortom v rámci prístrojového vybavenia, ale aj obsluhy, starostlivosti a prístupu zdravotníckeho personálu. Súčasťou projektu je prepojenie nového pavilónu s hlavným pavilónom, čím vznikne moderná monobloková nemocnica 21. storočia s dôrazom na manažmente pacienta, jeho komfort pri príchode, pri pobyte v nemocnici, ako aj pri pravidelných návštevách. Na projekt je vyčlenených 22,7 milióna eur bez DPH.

Vykonávateľom investície je Ministerstvo zdravotníctva SR.
Investícia je súčasťou komponentu plánu obnovy s názvom Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť
Predpokladaný termín splnenia vychádza zo zmluvného harmonogramu platného k decembru 2023
Aktualizácia stavu semafora investičných projektov: 3. 6. 2024

Legenda stavu implementácie:
priame ohrozenie splnenia celkového projektu
oneskorenie
splnené
bez omeškania
míľnik/cieľ
Predpokladaný
termín splnenia
Skutočný
termín splnenia
Vyhlásenie verejného obstarávania na dodávateľa stavby
Predpokladaný termín splnenia:6/2023
Skutočný termín splnenia:6/2023
Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk v rámci verejného obstarávania na dodávateľa stavby
Predpokladaný termín splnenia:2/2024
Skutočný termín splnenia:12/2023
Vyhlásenie verejného obstarávania na dodávateľa zdravotníckej techniky
Predpokladaný termín splnenia:7/2023
Skutočný termín splnenia:12/2023
Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk v rámci verejného obstarávania na dodávateľa zdravotníckej techniky
Predpokladaný termín splnenia:3/2024
Skutočný termín splnenia:3/2024
Podpis zmluvy o dielo s dodávateľom zdravotníckej techniky
Predpokladaný termín splnenia:5/2024
Skutočný termín splnenia:
Podpis zmluvy o dielo s dodávateľom stavby
Predpokladaný termín splnenia:3/2024
Skutočný termín splnenia:3/2024
Zahájenie výstavby/rekonštrukcie nemocnice
Predpokladaný termín splnenia:5/2024
Skutočný termín splnenia:
Inštalácia zdravotníckej techniky - zahájenie
Predpokladaný termín splnenia:11/2025
Skutočný termín splnenia:
Odovzdanie zdravotníckej techniky
Predpokladaný termín splnenia:3/2026
Skutočný termín splnenia:
Ukončenie výstavby/rekonštrukcie nemocnice
Predpokladaný termín splnenia:3/2026
Skutočný termín splnenia:
Sprístupnenie lôžok – kolaudácia stavby
Predpokladaný termín splnenia:4/2026
Skutočný termín splnenia:
Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené