Rekonštrukcia lôžkového pavilónu HOTFLOOR Nemocnica AGEL Levice

V rámci projektu bude zrealizovaná komplexná rekonštrukcia 6-podlažnej budovy lôžkového pavilónu s následnou centralizáciou všetkých oddelení do tzv. monobloku a vybudovanie priestorov tzv. hot floor - centrálneho pracoviska operačných sál a intenzívnej medicíny. Realizáciou uvedeného projektu sa zmení celá organizácia každej návštevy pacienta v nemocnici. Prepoja sa  doterajšie nové pracoviská – urgentný príjem a  operačné sály so všetkými nosnými oddeleniami nemocnice. Pacient bude pod jednou strechou v starostlivosti všetkých odborníkov, s patričným vybavením,  starostlivosťou, najmodernejšími metódami diagnostiky a liečby. Rekonštrukciou prejde 170 lôžok a pacienti, ktorí budú v nemocnici hospitalizovaní, budú mať k dispozícii najmodernejšie vybavenie. Realizáciou predmetného projektu vznikne nová moderná nemocnica monoblokového typu. Na projekt je vyčlenených 42,4 milióna eur z plánu obnovy.

Vykonávateľom investície je Ministerstvo zdravotníctva SR.
Investícia je súčasťou komponentu plánu obnovy s názvom Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť
Predpokladaný termín splnenia vychádza zo zmluvného  harmonogramu, platného k decembru 2023
Aktualizcia stavu semafora investičných projektov: 19.2.2024

 

Legenda stavu implementácie:
priame ohrozenie splnenia celkového projektu
oneskorenie
splnené
bez omeškania
míľnik/cieľ
Predpokladaný
termín splnenia
Skutočný
termín splnenia
Vyhlásenie verejného obstarávania na dodávateľa stavby
Predpokladaný termín splnenia:5/2023
Skutočný termín splnenia:6/2023
Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk v rámci verejného obstarávania na dodávateľa stavby
Predpokladaný termín splnenia:1/2024
Skutočný termín splnenia:12/2023
Vyhlásenie verejného obstarávania na dodávateľa zdravotníckej techniky
Predpokladaný termín splnenia:7/2023
Skutočný termín splnenia:12/2023
Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk v rámci verejného obstarávania na dodávateľa zdravotníckej techniky
Predpokladaný termín splnenia:3/2024
Skutočný termín splnenia:
Podpis zmluvy o dielo s dodávateľom zdravotníckej techniky
Predpokladaný termín splnenia:5/2024
Skutočný termín splnenia:
Podpis zmluvy o dielo s dodávateľom stavby
Predpokladaný termín splnenia:2/2024
Skutočný termín splnenia:2/2024
Zahájenie výstavby/rekonštrukcie nemocnice
Predpokladaný termín splnenia:3/2024
Skutočný termín splnenia:
Inštalácia zdravotníckej techniky - zahájenie
Predpokladaný termín splnenia:12/2025
Skutočný termín splnenia:
Odovzdanie zdravotníckej techniky
Predpokladaný termín splnenia:3/2026
Skutočný termín splnenia:
Ukončenie rekonštrukcie nemocnice
Predpokladaný termín splnenia:5/2026
Skutočný termín splnenia:
Sprístupnenie lôžok – kolaudácia stavby
Predpokladaný termín splnenia:5/2026
Skutočný termín splnenia:
Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené