Rekonštrukcia trate Veľký Horeš – Streda nad Bodrogom

Traťový úsek Veľký Horeš – Streda nad Bodrogom bol vybudovaný pred viac ako 40 rokmi a v súčasnosti je v nevyhovujúcom technickom stave, spôsobenom opotrebovaním koľajníc, podvalov a deformáciami železničného zvršku vzniknutými po vysokom úhrne zrážok a priesakmi z rieky Bodrog. Z toho dôvodu bola postupne maximálna traťová rýchlosť v uvedenom úseku, ktorý je súčasťou železničného spojenia Slovenska s Ukrajinou, znižovaná zo 100 km/h na 70 km/h.

Komplexnou rekonštrukciou 10,4 km úseku dvojkoľajnej trate. Rekonštrukcia spočíva hlavne vo výmene opotrebovaných prvkov železničného zvršku a stabilizácii podložia, čím dôjde k zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, odstráneniu prechodných obmedzení traťovej rýchlosti. Po realizácii sa maximálna traťová rýchlosť zvýši na 120 km/h. Z plánu obnovy je na projekt vyčlenených 40,6 milióna eur, čo je predpokladaná hodnota stavebných prác a nákladov na externý stavebný dozor.

Vykonávateľom investície je Ministerstvo dopravy SR.
Investícia je súčasťou komponentu plánu obnovy s názvom Udržateľná doprava
Predpokladaný termín splnenia vychádza z harmonogramu platnému k januáru 2024
Aktualizácia stavu semafora investičných projektov: 2.5.2024

Legenda stavu implementácie:
priame ohrozenie splnenia celkového projektu
oneskorenie
splnené
bez omeškania
míľnik/cieľ
Predpokladaný
termín splnenia
Skutočný
termín splnenia
Posúdenie vplyvov na životné prostredie - právoplatné rozhodnutie
Predpokladaný termín splnenia:-
Skutočný termín splnenia:6/2021
Dokumentácia stavebného zámeru
Predpokladaný termín splnenia:-
Skutočný termín splnenia:11/2023
Dokumentácia pre stavebné povolenie
Predpokladaný termín splnenia:12/2023
Skutočný termín splnenia:1/2024
Dokumentácia pre realizáciu stavby
Predpokladaný termín splnenia:12/2023
Skutočný termín splnenia:1/2024
Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov na stavbu
Predpokladaný termín splnenia:4/2024
Skutočný termín splnenia:
Právoplatné všetky stavebné povolenia
Predpokladaný termín splnenia:7/2024
Skutočný termín splnenia:
Vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa
Predpokladaný termín splnenia:3/2024
Skutočný termín splnenia:
Termín predkladania ponúk
Predpokladaný termín splnenia:6/2024
Skutočný termín splnenia:
Podpis zmluvy o dielo na realizáciu výstavby
Predpokladaný termín splnenia:11/2024
Skutočný termín splnenia:
Začatie výstavby/odovzdanie staveniska
Predpokladaný termín splnenia:12/2024
Skutočný termín splnenia:
Ukončenie výstavby
Predpokladaný termín splnenia:1/2026
Skutočný termín splnenia:
Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené