Rekonštrukcia železničného zvršku a železničného spodku ŽST Fiľakovo - výhybňa Holiša

Na trati  Fiľakovo – Holiša je dlhodobo obmedzenie maximálnej traťovej rýchlosti, ktoré spôsobuje meškania osobných vlakov na južnom ťahu, ktorý spája Bratislavu cez Zvolen s metropolou východu, Košicami. Vzhľadom na nevyhovujúci stav koľaje v tomto úseku je potrebné pristúpiť k rekonštrukcii a obnove železničného zvršku, k vyhotoveniu absentujúcich konštrukčných vrstiev železničného spodku, vyčisteniu priepustov a rekonštrukcii mostných objektov tak, aby trať vyhovovala max. traťovej rýchlosti 120 km/h.

Komplexnou rekonštrukciou 8,4 km úseku jednokoľajnej trate, spolu s nevyhnutnými stavebnými úpravami v priľahlých staniciach, zastávkach a priecestiach, dôjde k zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, odstráneniu prechodných obmedzení traťovej rýchlosti a zvýšeniu bezpečnosti cestujúcich. Z plánu obnovy je na projekt vyčlenených 20,3 milióna eur, čo je predpokladaná hodnota stavebných prác a nákladov na externý stavebný dozor. 

Vykonávateľom investície je Ministerstvo dopravy SR.
Investícia je súčasťou komponentu plánu obnovy s názvom Udržateľná doprava
Predpokladaný termín splnenia vychádza z harmonogramu platnému k januáru 2024
Aktualizácia stavu semafora investičných projektov: 2.5.2024

Legenda stavu implementácie:
priame ohrozenie splnenia celkového projektu
oneskorenie
splnené
bez omeškania
míľnik/cieľ
Predpokladaný
termín splnenia
Skutočný
termín splnenia
Posúdenie vplyvov na životné prostredie - právoplatné rozhodnutie
Predpokladaný termín splnenia:-
Skutočný termín splnenia:6/2021
Dokumentácia stavebného zámeru
Predpokladaný termín splnenia:-
Skutočný termín splnenia:9/2021
Dokumentácia pre stavebné povolenie
Predpokladaný termín splnenia:-
Skutočný termín splnenia:6/2019
Dokumentácia pre realizáciu stavby
Predpokladaný termín splnenia:-
Skutočný termín splnenia:6/2019
Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov na stavbu
Predpokladaný termín splnenia:-
Skutočný termín splnenia:12/2023
Právoplatné všetky stavebné povolenia
Predpokladaný termín splnenia:2/2024
Skutočný termín splnenia:
Vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa
Predpokladaný termín splnenia:1/2024
Skutočný termín splnenia:3/2024
Termín predkladania ponúk
Predpokladaný termín splnenia:4/2024
Skutočný termín splnenia:
Podpis zmluvy o dielo na realizáciu stavby
Predpokladaný termín splnenia:9/2024
Skutočný termín splnenia:
Začatie výstavby/odovzdanie stanoviska
Predpokladaný termín splnenia:10/2024
Skutočný termín splnenia:
Ukončenie výstavby
Predpokladaný termín splnenia:8/2025
Skutočný termín splnenia:
Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené