Univerzitná nemocnica Martin

Zahrnutie Univerzitnej nemocnice sv. Martina v Martine do plánu obnovy bolo určené uznesením vlády č. 334/2023 z 12. júna 2023. Zmenou priameho vyzvania bude na výstavbu nemocnice do plne funkčného štádia stanovený rozpočet v hodnote 256 miliónov eur bez prístrojového vybavenia nemocnice.

V samotnom pláne obnovy sa konkrétne nemocnice nespomínajú, dokument hovorí o výstavbe a rekonštrukcii nemocníc a sprístupnení lôžok v týchto nemocniciach. Cieľom tejto investície je modernizovať súčasnú infraštruktúru a vybudovať novú, ktorá bude kompatibilná s požiadavkami moderných zdravotníckych systémov a prispeje k sieti nemocníc.

Plán obnovy ráta s tromi míľnikmi a jedným cieľom pokiaľ ide o výstavbu a rekonštrukciu nemocníc. Ide o udelenie zákazky na projekty v podobe podpisu zmluvy so zhotoviteľom stavby a sprístupnenie lôžok v zmodernizovaných nemocniciach, ktoré sú súčaťou žiadostí o platbu. Realizácia plánu obnovy sa končí v roku 2026.

Vykonávateľom investície je Ministerstvo zdravotníctva SR.
Predpokladaný termín splnenia vychádza z harmonogramu platnému k júnu 2023.
Aktualizácia stavu semafora investičných projektov: 10.6.2024

Legenda stavu implementácie:
priame ohrozenie splnenia celkového projektu
oneskorenie
splnené
bez omeškania
míľnik/cieľ
Predpokladaný
termín splnenia
Skutočný
termín splnenia
Projektová dokumentácia - dokumentácia pre stavebné povolenie 1 - stavebná jama
Predpokladaný termín splnenia:6/2023
Skutočný termín splnenia:7/2023
Vydanie územného rozhodnutia
Predpokladaný termín splnenia:7/2023
Skutočný termín splnenia:7/2023
Projektová dokumentácia - dokumentácia pre stavebné povolenie 2 - geotechnické konštrukcie
Predpokladaný termín splnenia:7/2023
Skutočný termín splnenia:8/2023
Finálne súťažné podklady pre verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby
Predpokladaný termín splnenia:7/2023
Skutočný termín splnenia:8/2023
Vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby
Predpokladaný termín splnenia:8/2023
Skutočný termín splnenia:9/2023
Právoplatnosť územného rozhodnutia
Predpokladaný termín splnenia:9/2023
Skutočný termín splnenia:10/2023
Stavebné konanie a stavebné povolenie pre dokumentáciu pre stavebné povolenie 1 a 2
Predpokladaný termín splnenia:8/2023 – 10/2023
Skutočný termín splnenia:
Podpis zmluvy so zhotoviteľom stavby
Predpokladaný termín splnenia:11/2023
Skutočný termín splnenia:6/2024
Dokumentácia realizácie stavby 1 - stavebná jama
Predpokladaný termín splnenia:11/2023
Skutočný termín splnenia:
Dokumentácia realizácie stavby 2 - geotechnické konštrukcie
Predpokladaný termín splnenia:12/2023
Skutočný termín splnenia:
Dokumentácia na stavebné povolenie 3 – parkovací dom
Predpokladaný termín splnenia:2/2024
Skutočný termín splnenia:
Dokumentácia na stavebné povolenie 4 - budova nemocnice
Predpokladaný termín splnenia:4/2024
Skutočný termín splnenia:
Stavebné povolenie 3 – parkovací dom
Predpokladaný termín splnenia:5/2024
Skutočný termín splnenia:
Stavebné povolenie 4 - budova nemocnice
Predpokladaný termín splnenia:7/2024
Skutočný termín splnenia:
Dokumentácia realizácie stavby a realizácia stavby shell&core
Predpokladaný termín splnenia:01/2024 – 6/2026
Skutočný termín splnenia:
Dokumentácia realizácie stavby a realizácia stavby full fit out
Predpokladaný termín splnenia:07/2026 –12/2027
Skutočný termín splnenia:
Kolaudácia a uvedenie do prevádzky
Predpokladaný termín splnenia:01/2028 – 12/2028
Skutočný termín splnenia:
Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené