Univerzitná nemocnica Martin

Mnohé nemocnice sú zastarané s nevhodnou infraštruktúrou, čo má negatívny vplyv na efektívnosť procesov, spokojnosť pacienta a šírenie nákaz. Veľa nemocníc je na hranici svojej životnosti, resp. po životnosti. Nevhodné dispozičné riešenie neumožňuje moderné riadenie, zavádzanie efektívnych procesov ani zvyšovanie digitalizácie. Aj keď nemocnice obnovujú svoj prístrojový fond, zostávajú v starej infraštruktúre, ktorá neumožňuje ich efektívne využívanie.

Plán obnovy vyčlenil pre projekt výstavby Univerzitnej nemocnice sv. Michala v Martine takmer 330 miliónov eur. Plán obnovy ráta s dokončením nemocnice do štádia full fitout – priestor by mal byť funkčný a vybavený a zahŕňať: osvetlenie, klimatizáciu, hygienické zariadenia, základnú výbavu detekcie požiaru, vybavenie výťahov, recepciu, inštaláciu kobercov, dlaždíc, stropov, koncové povrchové úpravy, nábytok, vrátane nemedicínskeho a medicínskeho prístrojového/technického vybavenia („plne vybavená“) s uvedením do prevádzky do polovice roka 2026.

Vykonávateľom investície je Ministerstvo zdravotníctva SR.
Predpokladaný termín splnenia vychádza z harmonogramu platnému k januáru 2023.

Aktualizácia stavu semafora investičných projektov: 20.1.2023

Legenda stavu implementácie:
priame ohrozenie splnenia celkového projektu
oneskorenie
splnené
bez omeškania
míľnik/cieľ
Predpokladaný
termín splnenia
Skutočný
termín splnenia
Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti
Predpokladaný termín splnenia:-
Skutočný termín splnenia:11/2022
Ukončenie procesu posúdenia vplyvu na životné prostredie EIA, vydanie rozhodnutia
Predpokladaný termín splnenia:-
Skutočný termín splnenia:1/2022
Rozhodnutie o umiestnení stavby
Predpokladaný termín splnenia:3/2023
Skutočný termín splnenia:
Dokumentácia pre stavebné povolenie pre spodnú stavbu
Predpokladaný termín splnenia:3/2023
Skutočný termín splnenia:
Dokumentácia pre realizáciu stavby
Predpokladaný termín splnenia:12/2023
Skutočný termín splnenia:
Vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa
Predpokladaný termín splnenia:-
Skutočný termín splnenia:12/2022
Právoplatné stavebné povolenie na hlavný objekt nemocnice
Predpokladaný termín splnenia:12/2023
Skutočný termín splnenia:
Ukončenie vyhodnotenia ponúk
Predpokladaný termín splnenia:4/2023
Skutočný termín splnenia:
Podpis zmluvy so zhotoviteľom stavby
Predpokladaný termín splnenia:5/2023
Skutočný termín splnenia:
Zazmluvnenie stavebného dozoru
Predpokladaný termín splnenia:9/2023
Skutočný termín splnenia:
Zahájenie výstavby hlavného objektu nemocnice
Predpokladaný termín splnenia:6/2023
Skutočný termín splnenia:
Ukončenie výstavby hlavného objektu nemocnice
Predpokladaný termín splnenia:5/2026
Skutočný termín splnenia:
Uvedenie nemocnice do prevádzky
Predpokladaný termín splnenia:6/2026
Skutočný termín splnenia:
Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené