Úsek trate Poprad - Vydrník

Ide o modernizáciu ďalších 11 km hlavnej trate spájajúcej východ a západ Slovenska. Projekt zahŕňa aj preložky časti trate, ktoré sú nutné na zvýšenie traťovej rýchlosti zo súčasných 100 na 160 km/h. Realizácia projektu umožní skrátiť jazdný čas rýchlikov a expresov o 2,5 minúty. Predpokladané náklady sú približne 220 mil. eur.

Na riešenom úseku sa zrušia všetky úrovňové priecestia a v potrebnej miere sa nahradia mimoúrovňovými, čo vylúči riziko stretu cestných vozidiel alebo chodcov s vlakmi. Zároveň dôjde k modernizácii zabezpečovacieho riadenia, keď obsluhu doteraz potrebnú v každej stanici nahradí ovládanie na diaľku, v tomto prípade z Popradu.

Projekt sa má ukončiť do júna 2026 a je prvou etapou modernizácie trate od Popradu po Spišskú Novú Ves. Druhá etapa sa plánuje realizovať v rokoch 2024 až 2028 so zapojením štrukturálnych fondov EÚ.

Vykonávateľom investície je Ministerstvo dopravy SR.
Predpokladaný termín splnenia vychádza z harmonogramu platnému k decembru 2022.

Aktualizácia stavu semafora investičných projektov: 20.1.2023

Legenda stavu implementácie:
priame ohrozenie splnenia celkového projektu
oneskorenie
splnené
bez omeškania
míľnik/cieľ
Predpokladaný
termín splnenia
Skutočný
termín splnenia
Zverejnená štúdia uskutočniteľnosti
Predpokladaný termín splnenia:-
Skutočný termín splnenia:10/2015
Posúdenie vplyvov na životné prostredie EIA - právoplatné rozhodnutie
Predpokladaný termín splnenia:-
Skutočný termín splnenia:6/2007
Rozhodnutie o umiestnení stavby
Predpokladaný termín splnenia:-
Skutočný termín splnenia:11/2007
Dokumentácia pre stavebné povolenie
Predpokladaný termín splnenia:-
Skutočný termín splnenia:11/2021
Dokumentácia pre realizáciu stavby
Predpokladaný termín splnenia:12/2022
Skutočný termín splnenia:
Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov na stavbu
Predpokladaný termín splnenia:12/2022
Skutočný termín splnenia:
Vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa
Predpokladaný termín splnenia:-
Skutočný termín splnenia:8/2022
Právoplatné všetky stavebné povolenia zabezpečované ŽSR
Predpokladaný termín splnenia:6/2023
Skutočný termín splnenia:
Ukončenie vyhodnotenia ponúk
Predpokladaný termín splnenia:2/2023
Skutočný termín splnenia:
Podpis zmluvy so zhotoviteľom stavby
Predpokladaný termín splnenia:5/2023
Skutočný termín splnenia:
Zazmluvnenie stavebného dozoru
Predpokladaný termín splnenia:
Skutočný termín splnenia:
Začatie výstavby
Predpokladaný termín splnenia:6/2023
Skutočný termín splnenia:
Ukončenie výstavby
Predpokladaný termín splnenia:3/2026
Skutočný termín splnenia:
Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené