Vozový park a stanice záchrannej zdravotnej služby

V rámci optimalizácie siete a nového geografického rozloženia staníc záchrannej zdravotnej služby bude potrebný presun časti z nich do nových priestorov, resp. vytvorenie nových sídiel staníc záchrannej zdravotnej služby. Cieľom je vybudovať minimálne 55 typových staníc záchrannej zdravotnej služby na území celého Slovenska s uvedením do prevádzky do polovice roka 2025. Nepretržitú prevádzku v jednej pracovnej zmene bude v týchto priestoroch v rámci celého Slovenska zabezpečovať približne 300 pracovníkov záchrannej služby.

Vozový park záchrannej zdravotnej služby v súčasnosti nevyhovuje všetkým požiadavkám pre poskytovanie včasnej a kvalitnej záchrannej služby. Väčšina vozidiel má nájazd kilometrov v rozpätí 400-tisíc až 500-tisíc. Tento stav priamo ohrozuje bezpečnosť pacientov. Cieľom je najneskôr do konca roka 2024 zabezpečiť nákup a vybavenie sanitných vozidiel záchrannej zdravotnej služby, ktoré budú spĺňať vysoké kvalitatívne a bezpečnostné požiadavky na poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti v teréne, ako aj ďalšie potrebné prevádzkové vozidlá – referentské, terénne špeciály a vozidlá na hromadnú prepravu osôb pri udalostiach s hromadným postihnutím osôb a cvičeniach.

Vykonávateľom časti investície výstavby staníc záchrannej zdravotnej služby je Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR (OS ZZS).
Vykonávateľom časti investície, ktorá sa týka ambulancií (vozidiel) záchrannej zdravotnej služby je Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR).
Predpokladaný termín splnenia vychádza z harmonogramu platnému k januáru 2023.

Aktualizácia stavu semafora investičných projektov: 20.1.2023

Legenda stavu implementácie:
priame ohrozenie splnenia celkového projektu
oneskorenie
splnené
bez omeškania
míľnik/cieľ
Predpokladaný
termín splnenia
Skutočný
termín splnenia
Určenie prijímateľa finančných prostriedkov z plánu obnovy (MZ SR)
Predpokladaný termín splnenia:5/2022
Skutočný termín splnenia:11/2022
Vyhlásenie verejného obstarávania na dodávateľa projektovej dokumentácie typových staníc záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS)
Predpokladaný termín splnenia:9/2022
Skutočný termín splnenia:12/2022
Vyhodnotenie verejnej súťaže na dodávateľa projektovej dokumentácie typových staníc záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS)
Predpokladaný termín splnenia:2/2023
Skutočný termín splnenia:
Podpis zmluvy s dodávateľom projektovej dokumentácie typových staníc záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS)
Predpokladaný termín splnenia:2/2023
Skutočný termín splnenia:
Úprava zákona o optimálnej sieti záchrannej zdravotnej služby (MZ SR)
Predpokladaný termín splnenia:
Skutočný termín splnenia:
Vysporiadanie prvého pozemku pre stanicu záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS)
Predpokladaný termín splnenia:12/2022
Skutočný termín splnenia:
Vysporiadanie 55. pozemku pre stanicu záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS)
Predpokladaný termín splnenia:9/2023
Skutočný termín splnenia:
Zahájenie stavebného konania prvej stanice záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS)
Predpokladaný termín splnenia:6/2023
Skutočný termín splnenia:
Právoplatné stavebné povolenie prvej stanice záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS)
Predpokladaný termín splnenia:10/2023
Skutočný termín splnenia:
Zahájenie stavebného konania 15. stanice záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS)
Predpokladaný termín splnenia:7/2023
Skutočný termín splnenia:
Právoplatné stavebné povolenie 15. stanice záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS)
Predpokladaný termín splnenia:10/2023
Skutočný termín splnenia:
Zahájenie stavebného konania 55. stanice záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS)
Predpokladaný termín splnenia:9/2023
Skutočný termín splnenia:
Právoplatné stavebné povolenie 55. stanice záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS)
Predpokladaný termín splnenia:12/2023
Skutočný termín splnenia:
Zahájenie stavebných prác na prvej stanici záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS)
Predpokladaný termín splnenia:2/2024
Skutočný termín splnenia:
Zahájenie stavebných prác na 55. stanici záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS)
Predpokladaný termín splnenia:2/2024
Skutočný termín splnenia:
Zahájenie kolaudačného konania na prvej stanici záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS)
Predpokladaný termín splnenia:6/2025
Skutočný termín splnenia:
Zahájenie kolaudačného konania na 55. stanici záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS)
Predpokladaný termín splnenia:6/2025
Skutočný termín splnenia:
55 vybudovaných alebo zrekonštruovaných staníc záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS)
Predpokladaný termín splnenia:9/2025
Skutočný termín splnenia:
Predbežné trhové konzultácie na vozidlá záchrannej zdravotnej služby (MZ SR)
Predpokladaný termín splnenia:12/2021
Skutočný termín splnenia:
Vyhlásenie verejného obstarávania na vozidlá záchrannej zdravotnej služby (MZ SR)
Predpokladaný termín splnenia:1/2022
Skutočný termín splnenia:
Vyhodnotenie verejného obstarávania na vozidlá záchrannej zdravotnej služby (MZ SR)
Predpokladaný termín splnenia:6/2022
Skutočný termín splnenia:
Dodanie vozidiel záchrannej zdravotnej služby (MZ SR)
Predpokladaný termín splnenia:12/2024
Skutočný termín splnenia:
Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené