Výstavba a obnova staníc záchrannej zdravotnej služby

V rámci optimalizácie siete a nového geografického rozloženia staníc záchrannej zdravotnej služby bude potrebný presun časti z nich do nových priestorov, resp. vytvorenie nových sídiel staníc záchrannej zdravotnej služby. Cieľom je vybudovať minimálne 55 typových staníc záchrannej zdravotnej služby na území celého Slovenska . Nepretržitú prevádzku v jednej pracovnej zmene bude v týchto priestoroch v rámci celého Slovenska zabezpečovať približne 300 pracovníkov záchrannej služby. Na projekt je vyčlenených 32 miliónov eur z plánu obnovy.

Vykonávateľom investície je Ministerstvo zdravotníctva SR.
Investícia je súčasťou komponentu plánu obnovy s názvom Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť
Predpokladaný termín splnenia vychádza zo zmluvného harmonogramu platného k septembru 2023

Aktualizácia stavu semafora investičných projektov: 3.5.2024

Legenda stavu implementácie:
priame ohrozenie splnenia celkového projektu
oneskorenie
splnené
bez omeškania
míľnik/cieľ
Predpokladaný
termín splnenia
Skutočný
termín splnenia
Vyhlásenie verejného obstarávania na dodávateľa stavby
Predpokladaný termín splnenia:6/2023
Skutočný termín splnenia:8/2023
Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk v rámci verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby - rámcová zmluva
Predpokladaný termín splnenia:9/2023
Skutočný termín splnenia:10/2023
Podpis rámcovej zmluvy o dielo s dodávateľmi stavieb
Predpokladaný termín splnenia:11/2023
Skutočný termín splnenia:1/2024
Vyhlásenie verejného obstarávania na dodávateľov stavieb v konkrétnych lokalitách
Predpokladaný termín splnenia:1/2024
Skutočný termín splnenia:
Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk v rámci verejného obstarávania dodávateľov stavieb v konkrétnych lokalitách
Predpokladaný termín splnenia:2/2024
Skutočný termín splnenia:
Podpis zmluvy o dielo so zhotoviteľmi stavieb v konkrétnych lokalitách
Predpokladaný termín splnenia:3/2024
Skutočný termín splnenia:
Zahájenie výstavby/rekonštrukcie staníc
Predpokladaný termín splnenia:5/2024
Skutočný termín splnenia:
Vyhlásenie verejného obstarávania na dodávateľa interiéru stavieb
Predpokladaný termín splnenia:11/2024
Skutočný termín splnenia:
Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk v rámci verejného obstarávania na dodávateľa interiéru stavieb
Predpokladaný termín splnenia:12/2024
Skutočný termín splnenia:
Podpis zmluvy o dielo s dodávateľom interiéru stavieb
Predpokladaný termín splnenia:3/2025
Skutočný termín splnenia:
Ukončenie výstavby/rekonštrukcie staníc
Predpokladaný termín splnenia:9/2025
Skutočný termín splnenia:
Sprístupnenie staníc – kolaudácia stavby
Predpokladaný termín splnenia:1/2026
Skutočný termín splnenia:
Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené