Vývoj a konštrukcia superpočítača pre národné superpočítačové centrum

Cieľom projektu je primárne obstaranie a sprevádzkovanie verejne prístupnej národnej vysokovýkonnej výpočtovej infraštruktúry, ktorá bude slúžiť nielen akademickej obci, ale aj inštitúciám verejnej a štátnej správy, ako aj súkromnému výskumu a vývoju. Ďalším cieľom je aktívna podpora adopcie riešení založených na HPC (high performance computing), teda rozvoj HPC ekosystému. Rozpočet projektu je 40,8 milióna eur, jeho realizáciu zastrešuje Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied (CSČ SAV). 

Systém HPC (high performance computing) je v súčasnosti považovaný za kľúčovú technológiu pre základný a aplikovaný výskum v mnohých vedeckých disciplínach a priemyselných odvetviach. Bežne sa používajú v oblastiach ako meteorológia, klimatológia, medicína, farmaceutický dizajn, materiálový dizajn a ďalšie.

Vykonávateľom investície je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Investícia je súčasťou komponentu plánu obnovy s názvom Digitálne Slovensko.
Predpokladaný termín splnenia vychádza z harmonogramu platnému k januáru 2024.
Aktualizácia stavu semafora investičných projektov: 3.5.2024

Legenda stavu implementácie:
priame ohrozenie splnenia celkového projektu
oneskorenie
splnené
bez omeškania
míľnik/cieľ
Predpokladaný
termín splnenia
Skutočný
termín splnenia
Účinnosť Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu
Predpokladaný termín splnenia:10/2023
Skutočný termín splnenia:10/2023
Vytvorenie základného projektového tímu
Predpokladaný termín splnenia:12/2023
Skutočný termín splnenia:12/2023
Uzavretie zmluvného vzťahu medzi CSČ SAV a NSCC (Národné superpočítačové centrum)
Predpokladaný termín splnenia:2/2024
Skutočný termín splnenia:
Prípravné trhové konzultácie - ukončenie
Predpokladaný termín splnenia:2/2024
Skutočný termín splnenia:3/2024
Vyhlásenie verejného obstarávania č. 1- IKT, kontajnerové dátové centrum a vybrané podporné technológie
Predpokladaný termín splnenia:3/2024
Skutočný termín splnenia:
Inžiniersky prieskum
Predpokladaný termín splnenia:3/2024
Skutočný termín splnenia:3/2024
Vyhlásenie verejného obstarávania č. 2. - Energetické centrum a chladenie pre HPC
Predpokladaný termín splnenia:4/2024
Skutočný termín splnenia:
Ukončenie verejného obstarávania č.1., podpis zmluvy s víťazným dodávateľom
Predpokladaný termín splnenia:6/2024
Skutočný termín splnenia:
Ukončenie verejného obstarávania č.2., podpis zmluvy s víťazným dodávateľom
Predpokladaný termín splnenia:9/2024
Skutočný termín splnenia:
NSCC- Vytvorenie siete sprostredkovateľov HPC služieb
Predpokladaný termín splnenia:9/2024
Skutočný termín splnenia:
NSCC- Iniciácia programu špecializovaných univerzitných centier výskumu a vývoja v oblastiach využívajúcich HPC
Predpokladaný termín splnenia:9/2024
Skutočný termín splnenia:
Vyhlásenie verejného obstarávania č. 3.- Základná betónová doska
Predpokladaný termín splnenia:10/2024
Skutočný termín splnenia:
Ukončenie verejného obstarávania č. 3., podpis zmluvy s víťazným dodávateľom
Predpokladaný termín splnenia:12/2024
Skutočný termín splnenia:
CSČ - Personálne zabezpečenie prevádzky a služieb HPC
Predpokladaný termín splnenia:11/2025
Skutočný termín splnenia:
Spustenie superpočítača do ostrej prevádzky
Predpokladaný termín splnenia:12/2025
Skutočný termín splnenia:
Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené