Je otvorená nová výzva na budovanie vodíkovej infraštruktúry

Ministerstvo hospodárstva vyhlásilo novú výzvu na podporu budovania pilotnej vodíkovej infraštruktúry pre cestnú dopravu. Otvorená je do konca októbra a na projekty sú vyčlenené 3 milióny eur. 

Účelom výzvy je podpora rozvoja infraštruktúry alternatívnych palív formou budovania vodíkových plniacich staníc. Za oprávnené projekty sa považujú iba pilotné projekty zamerané na výstavbu pilotnej verejne prístupnej vodíkovej plniacej stanice pre účely cestnej dopravy, súčasťou ktorej môže byť aj výstavba zariadenia na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov alebo obnoviteľného vodíka na mieste a zariadenia na uskladňovanie elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov alebo obnoviteľného vodíka. Poskytovanie prostriedkov mechanizmu pre oprávnených žiadateľov je maximálne 50 % celkových oprávnených výdavkov projektu,

Viac informácií o výzve nájdete na webstránke ministerstva. Prihlásiť sa do výzvy je možné cez systém ISPO

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené