Májové novinky plánu obnovy

Prijatie u prezidentky

Prezidentka SR Zuzana Čaputová prijala zástupcov sekcie plánu obnovy. Počas stretnutia sa rozprávali aj o konkrétnych reformách a opatreniach, ktoré výrazne ovplyvnia život na Slovensku, ale aj o problémoch a výzvach, ktorým čelíme. 
Prezidentka vyzdvihla aj prácu nášho tímu, čo si úprimne vážime a ďakujeme za to. Svoju prácu si vykonávame najlepšie ako vieme a sme pripravení pokračovať v dobre nastavenom tempe.

RepowerEU

Tento mesiac bol pre nás významný aj preto, lebo Európska komisia predstavila svoje každoročné odporúčania pre jednotlivé krajiny a zároveň priniesla balík s názvom REPowerEU. Počas prezentácie predstavitelia Komisie ocenili napredovanie realizácie plánu obnovy, ktorá podľa nich pokračuje veľmi dobre. Účelom nového balíka REPowerEU je zníženie závislosti od ruských fosílnych palív s cieľom dosiahnuť odolnejší energetický systém. To sa má dosiahnuť úsporou energie, diverzifikáciou dodávok energie a produkciou čistej energie. Predstavené boli aj odporúčania pre Slovensko, aby mohlo primerane reagovať na pretrvávajúce a nové výzvy. Medzi hlavné body odporúčacej správy patrili:
- Zvýšiť efektívnosť daňového mixu
- Úspešne implementovať plán obnovy
- Znížiť závislosť na ruskom plyne a rope.

Čo znamenajú tieto zmeny pre slovenský plán obnovy?
Možnosť navýšiť celkový balík z fondu obnovy o približne 350 miliónov eur, ak Slovensko do plánu zapracuje novú kapitolu venovanú špecificky opatreniam v rámci REPowerEU.

Stretnutie so stavebným sektorom

Na výstavbu a obnovu budov je v pláne obnovy vyčlenených vyše 2,7 miliardy eur, ďalších viac ako 600 miliónov eur bude smerovať do investícií v rámci dopravnej a energetickej infraštruktúry.
O tom, ale aj o potrebe navýšenia kapacít zo strany súkromného sektora do kapitálu a pracovných síl diskutovali na stretnutí na Úrade vlády SR zástupcovia stavebného sektora s predsedom vlády SR Eduardom Hegerom, podpredsedníčkou vlády a ministerkou investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronikou Remišovou, ministrom dopravy Andrejom Doležalom, ako aj so zástupcami ministerstva financií, hospodárstva a Úradu pre verejné obstarávanie.
Otvorená diskusia sa venovala možnostiam realizácie plánovaných investícií najmä z plánu obnovy, eurofondov ako aj ďalších zdrojov.
Viac sa dozviete tu.

Deň Európy

Pri príležitosti Dňa Európy sa v bratislavskej Starej tržnici konalo 9. mája podujatie, ktorého súčasťou bol aj plán obnovy.
Naším cieľom bolo čo najviac priblížiť plán obnovy verejnosti, vypočuť si vaše názory a zistiť, na ktorých oblastiach vám najviac záleží. K tomu sa viazala aj jedna z našich aktivít, pri ktorej mohli návštevníci nášho stánku vyjadriť svoj názor a označiť na mape miesto svojho bydliska s farbou priority, ktorú považujú za dôležitú.
Čo sme zistili? Záleží vám najviac na zdravotníctve a na zelenej ekonomike.
Sme radi, že plán obnovy prvýkrát zavítal medzi ľudí a ďakujeme každému, kto sa u nás zastavil.

Výzva na podporu výskumníkov ohrozených konfliktom na Ukrajine

Slovensko má dlhodobo problém s lákaním talentov a internacionalizáciou vedy, výskumu a vzdelávania. Práve v tejto oblasti Úrad vlády SR spustil prvú výzvu vo výške 15 mil. eur. Jej cieľom je podporiť výskumných pracovníkov zo zahraničia, ktorí majú potenciál obohatiť slovenské vedecké prostredie a sú ohrození v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine.
O finančnú podporu sa môže hlásiť univerzita alebo výskumná inštitúcia, ktorá v nadväznosti na situáciu na Ukrajine prijala či prijme výskumného pracovníka.
Financie sú dostupné pre výskumníkov v rôznych fázach kariéry:

  • študentov doktorandského štúdia,
  • postdoktorandov,
  • výskumných pracovníkov a vedúcich výskumných pracovníkov vrátane vysokoškolských učiteľov.

Výzva je otvorená do vyčerpania prostriedkov, najneskôr však do 31. 12. 2022.
Viac o výzve nájdete tu.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory z POO na výstavbu cyklistickej infraštruktúry

Ministerstvo dopravy v máji spustilo výzvu na výstavbu cykloinfraštruktúry, do ktorej sa môžu prihlasovať mestá, obce, VÚC, rozpočtové organizácie zriadené samosprávami či ŽSR. Jedným z cieľov plánu obnovy je totiž vďaka reformám a investíciám prispieť k dosiahnutiu klimatického cieľa EÚ do 2030, klimatickej neutrality do roku 2050 a národného energetického a klimatického plánu. Znižovanie negatívnych dopadov najmä cestnej dopravy je pritom nevyhnutné. Aj preto je v rámci komponentu Udržateľná doprava naplánovaných niekoľko reforiem a investícií, ktoré majú zvýšiť podiel verejnej osobnej dopravy a cyklistickej dopravy.

Prihlášky do výzvy je možné podať do 15. 8. 2022.
Viac o výzve nájdete tu.

Výzva zameraná na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie

Prvú výzvu z plánu obnovy spustilo v máji aj Ministerstvo hospodárstva SR. Týka sa zelenej ekonomiky a podporí výstavbu nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie . Na tento účel je vyčlenených 18 miliónov eur a žiadateľ môže získať príspevok vo výške maximálne 3 milióny eur. Použiť sa môžu rôzne obnoviteľné zdroje ako sú solárna, veterná, geotermálna energia, ale aj energia z biomasy, bioplynu, skládkového plynu alebo plynu z čistiarní odpadových vôd.

Hlavné kritériá na posudzovanie budú výška nákladov na MWh vyrobenej elektriny ako aj garancia environmentálnej udržateľnosti.

Žiadosti je potrebné podať do 12. júla 2022.
Viac o výzve nájdete tu.

Tip na článok

Generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy na Úrade vlády SR Lívia Vašáková v rozhovore pre magazín Index hovorí o aktuálnych výzvach plánu obnovy, REPowerEU a o plánovanom prepočte finančných prostriedkov.
Prečítať.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené