Októbrové novinky plánu obnovy

Požiadali sme o druhú platbu z plánu obnovy 
Slovensko si koncom októbra ako šiesta krajina v EÚ podala druhú žiadosť o platbu v hodnote 815 mil. eur za splnenie 16 míľnikov a cieľov, ku ktorým sme sa zaviazali. Po odpočítaní čiastky, ktorá už prišla v rámci predfinancovania, by po schválení tejto žiadosti na európskej úrovni mohlo na Slovensko prísť spolu až 709 miliónov eur.
Ide najmä o systémové zmeny v zdravotníctve, školstve, životnom prostredí, v podpore domácich a lákania zahraničných talentov, sociálnej starostlivosti, podpore špičkových digitálnych technológií, verejnom obstarávaní a v ďalších oblastiach.

Celý článok si môžete prečítať TU.


Plán obnovy je významnou pomocou z Európskej únie, súhlasí väčšina Slovákov 
Slovensko má v pláne obnovy alokovaných približne šesť miliárd eur, ktoré sú rozdelené do desiatich žiadostí o platby. Je to však len časť veľkého stimulačného nástroja s názvom NextGenerationEU.

Čo si pod ním môžete predstaviť?
Vznikol ako spoločná reakcia členských krajín EÚ s cieľom pomôcť napraviť hospodárske a sociálne škody spôsobené pandémiou. Je to tiež príležitosť transformovať naše hospodárstva, vytvárať príležitosti a pracovné miesta po celej Európe. Kľúčovým prvkom nástroja NextGenerationEU je fond obnovy a odolnosti – nástroj na poskytovanie grantov a úverov na podporu reforiem a investícií v členských štátoch EÚ v celkovej hodnote bezprecedentných 720 miliárd eur.
Tento nástroj je orientovaný na výsledky. Peniaze totiž neprídu na Slovensko len tak, najprv musíme urobiť viaceré zásadné reformy, ktoré sa týkajú vitálnych funkcií štátu. Následne na ne môžeme naviazať presne cielené investície. Všetko má jasné dátumy plnenia, ktoré sme si ako krajina stanovili a ku ktorým sme sa voči Európskej komisii zaviazali. Jeho význam vníma už aj väčšina spoločnosti na Slovensku. Až 63% občanov súhlasí s tým, že plán obnovy je významnou pomocou Európskej únie pre Slovensko.

Prečítajte si o NextGenerationEU TU.

Máme zelenú od Európskej komisie: Dekarbonizácia priemyslu na Slovensku bude financovaná aj z plánu obnovy
Európska komisia schválila dve slovenské schémy pomoci v celkovom objeme vyše 1,1 miliardy eur, ktoré budú čiastočne financované z plánu obnovy. Tieto schémy majú priemyselným podnikom pomôcť znížiť emisie oxidu uhličitého vo výrobných procesoch.
Dekarbonizácia priemyslu pomôže so znižovaním závislosti od dovážaných ruských fosílnych palív, urýchli zelenú transformáciu podľa plánu REPowerEU a prispeje k dosiahnutiu cieľov Európskej zelenej dohody. Opatrenia sa vzťahujú najmä na podniky pôsobiace v odvetviach ako sú rafinérie, oceliarne, stavebné a chemické podniky.

Dôležité kroky parlamentu pre plán obnovy
Národná rada Slovenskej republiky v poslednom období podporila niekoľko zákonov kľúčových pre plán obnovy:

  • schválila zákon o inšpekcii v sociálnych veciach, ktorý je zásadný pre podanie druhej žiadosti o platbu, vďaka ktorému si Slovensko mohlo podať druhú žiadosť o platbu vo výške až 815 miliónov eur,
  • schválila zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby, ktorý je súčasťou tretej žiadosti o platbu vo výške 815 miliónov eur,
  • schválila zákon o sociálnom poistení, ktorý je súčasťou reformy dôchodkového systému v štvrtej žiadosti o platbu v hodnote 924 miliónov eur,
  • posunula do druhého čítania zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, ktorý je potrebný pre udržateľné plnenie míľnika o vytvorení komplexného systému poradenstva v štvrtej žiadosti o platbu.

Schválenie týchto zákonov napomáha k splneniu vytýčených míľnikov a cieľov, vďaka čomu budeme môcť žiadať o ďalšie finančné prostriedky z plánu obnovy.

Spájame sily: prichádza k nám Inštitút pre stratégie a analýzy
Tím plánu obnovy je odteraz ešte silnejší, prichádza k nám Inštitút pre stratégie a analýzy - ISA. Spojením ISA a plánu obnovy dostaneme pod jednu strechu nielen reformy a investície, ale aj analýzy, čo je kľúčové pre efektívnejšiu implementáciu politík.
V blízkej dobe plánujeme tento analytický tím personálne rozšíriť, aby sme rozšírili jeho záber a skvalitnili výstupy. ISA vytvorí na sekcii plánu obnovy nový odbor, ktorý bude dočasne viesť riaditeľ odboru vzdelávania, inovácií a verejných financií Peter Goliaš.

Hľadáme regionálneho koordinátora plánu obnovy pre Žilinský kraj 
Do nášho tímu hľadáme regionálneho koordinátora pre Žilinský samosprávny kraj, ktorého úlohou bude poskytovanie informácií regionálnym žiadateľom a prijímateľom v oblastiach prípravy a realizácie výziev a opatrení financovaných z plánu obnovy. Tiež zabezpečí komunikačnú podporu či koordináciu pracovných stretnutí na regionálnej úrovni. 
Na pláne obnovy pracujeme na realizácii kľúčových reforiem a investícií, ktoré predstavujú neopakovateľnú príležitosť, ako zlepšiť život na Slovensku a spraviť z neho zelenšiu, zdravšiu a efektívnejšiu krajinu. 

Viac detailov o pracovnej ponuke si prečítajte TU.

Záleží nám na starostlivosti o duševné zdravie
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky spustilo výzvu na materiálno-technické vybavenie zariadení ústavnej psychiatrickej starostlivosti. Zariadenia tak môžu požiadať o prostriedky na zakúpenie, napríklad, oxymetrov, anestetických prístrojov, defilbrilátorov či ďalšieho vybavenia.
Do výzvy sa môžu zapojiť poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a v rámci jednej žiadosti sa môžu uchádzať o jeden prístroj z každého druhu. Na výzvu je vyčlenených 1,3 milióna eur. Prihlasovanie je možné do 31. júla 2023.

Viac o výzve sa dozviete TU.

Spájanie vysokých škôl môže zlepšiť ich efektivitu 
Ministerstvo školstva vyhlásilo koncom októbra otvorenie novej výzvy na projektový manažment spájania vysokých škôl. Ide o výzvu, ktorá má podporiť zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl. Oprávnenými žiadateľmi sú verejné vysoké školy a štátne vysoké školy. Na túto výzvu je z plánu obnovy vyčlenených 14,5 mil. eur.

Viac o výzve sa dozviete TU.

Pre zefektívnenie verejnej správy potrebujeme zlepšiť jej digitalizáciu

Preto plán obnovy podporí ďalšie zo série hackathonov organizovaných Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. V rámci tejto výzvy sa v rokoch 2022 a 2023 zorganizujú tri hackathony. Pre každého príjímateľa bude zorganizovaný jeden hackathon a finančné prostriedky budú použité na vývoj digitálnych riešení, ktoré vznikli počas hackathonov. Maximálna výška prostriedkov na jednu žiadosť je 100 000 eur bez DPH.

Viac o výzve sa dozviete TU.

Prihlasovanie na obnovu rodinných domov je v plnom prúde
Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia spustili prihlasovanie do projektu na obnovu rodinných domov. Cieľom tohto programu je do roku 2026 podporiť finančným príspevkom obnovu desiatok tisíc starších rodinných domov.
Aby bolo vypĺňanie žiadosti bezproblémové, pripravili sme krátky návod, v ktorom nájdete všetky kroky pre úspešné prihlásenie.

Všetky informácie nájdete aj na www.obnovdom.sk.

O pláne obnovy sa bude pravidelne hovoriť aj v relácii Nové bývanie
Od 23. októbra do 11. novembra môžete o pláne obnovy počuť v epizódach Nového bývania. O jednotlivých aspektoch výzvy na obnovu rodinných domov hovorí generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy na Úrade vlády SR Lívia Vašáková ako aj predstavitelia Slovenskej agentúry životného prostredia, ktorá celý projekt zastrešuje. 

Všetky detaily o výzve nájdete na webe obnovdom.sk

Celé epizódy si môžete pozrieť v archíve TV JOJ.

Dostaňte Slovensko do formy aj vy, zapojte sa do výziev
Plán obnovy postupne prechádza z reformnej do investičnej fázy. Do výziev, ktoré sa spúšťajú, sa môžu zapojiť všetci - samosprávy, súkromný aj akademický sektor a v neposlednom rade občania. Či už ste z Fintíc, Neveríc, Šumiaca alebo z iného kúta Slovenska, prišiel čas, aby ste sa zapojili aj vy na www.planobnovy.sk.  
Dostaňme spolu Slovensko do formy.

Pozrite si, čo o výzvach hovorí Šoko.
#slovenskovoforme

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené