Digitálna infraštruktúra v školách

Digitálna infraštruktúra v školách je  zameraná na podporu digitalizácie základných a stredných škôl. Na projekt je vyčlenených približne 190 miliónov eur bez DPH. Merateľným cieľom je do konca roka 2025 dosiahnuť na 90% škôl istý základný štandard – vstupnú úroveň digitálnej vybavenosti postavenú na základe európskeho modelu „vysoko vybavenej a prepojenej učebne“ („HECC“).

Investícia sa skladá z dvoch hlavných projektov - projekt Digitálne vybavenie a projekt Digitálna infraštruktúra. V rámci projektu Digitálne vybavenie budú školám nakupované prostriedky ako notebooky pre učiteľov, tablety pre žiakov, projektory do tried a iné. Súčasťou je aj nákup kompenzačných pomôcok pre žiakov so znevýhodnením. Projekt Digitálna infraštruktúra má zabezpečiť na všetkých školách infraštruktúru pre vysokorýchlostné internetové pripojenie.

Celkovým zámerom projektov je umožniť skvalitnenie vyučovacieho procesu aktívnym využívaním digitálnych technológií a posilniť rozvoj digitálnej gramotnosti žiakov. Investícia je úzko prepojená s inými časťami plánu obnovy vrátane kurikulárnej reformy. Umožní okrem iného aj elektronické testovanie na školách, vrátane on-line maturity. Viac informácií o projekte nájdete na https://www.minedu.sk/digiedu/

Vykonávateľom investície je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Investícia je súčasťou komponentu plánu obnovy s názvom Vzdelávanie pre 21. storočie
Predpokladaný termín splnenia vychádza z harmonogramu platnému k novembru 2023

Aktualizácia stavu semafora investičných projektov: 25.6.2024

Legenda stavu implementácie:
priame ohrozenie splnenia celkového projektu
oneskorenie
splnené
bez omeškania
míľnik/cieľ
Predpokladaný
termín splnenia
Skutočný
termín splnenia
Zverejnenie projektovej dokumentácie (štúdie uskutočniteľnosti) k projektom Digitálne vybavenie škôl a Digitálna infraštruktúra škôl v MetaIS
Predpokladaný termín splnenia:-
Skutočný termín splnenia:10/2022
Zverejnenie hodnotenia oboch projektov zo strany ÚHP
Predpokladaný termín splnenia:-
Skutočný termín splnenia:1/2023
Verejné pripomienkovanie projektovej dokumentácie oboch projektov v zmysle vyhlášky č. 85/2020 Z.z.
Predpokladaný termín splnenia:-
Skutočný termín splnenia:2/2023
Schválenie projektovej dokumentácie oboch projektov zo strany MIRRI SR
Predpokladaný termín splnenia:-
Skutočný termín splnenia:4/2023
Zriadenie DNS na nákup digitálneho vybavenia (projekt Digitálne vybavenie škôl)
Predpokladaný termín splnenia:-
Skutočný termín splnenia:9/2023
Zriadenie jednotky na podporu implementácie investície ("Delivery unit")
Predpokladaný termín splnenia:-
Skutočný termín splnenia:9/2023
Finalizácia a detailné rozpracovanie štandardu "plného vstupného vybavenia" na základe modelu "HECC", ktorý je potrebné dosiahnuť na všetkých základných a stredných školách
Predpokladaný termín splnenia:11/2023
Skutočný termín splnenia:
Analýza potreby a definovanie prístupu v oblasti inklúzie - zabezpečenie vybavenia pre špeciálne školy a pre žiakov so znevýhodnením
Predpokladaný termín splnenia:-
Skutočný termín splnenia:11/2023
Definovanie spôsobu obstarávania a realizácie úprav infraštruktúry; vypracovanie detailného harmonogramu (projekt Digitálna infraštruktúra škôl)
Predpokladaný termín splnenia:11/2023
Skutočný termín splnenia:5/2024
Ukončenie riadneho zberu dát zo škôl (pasportizácia škôl)
Predpokladaný termín splnenia:1/2024
Skutočný termín splnenia:4/2024
Spracovanie dát a vyhodnotenie výsledkov pasportizácie
Predpokladaný termín splnenia:2/2024
Skutočný termín splnenia:4/2024
Príprava podkladov na jednotlivé zákazky do DNS, samotné obstarávanie a následné doručovanie vybavenia do škôl (projekt Digitálne vybavenie škôl)
Predpokladaný termín splnenia:1/2024 - 10/2025
Skutočný termín splnenia:
Realizácia úprav infraštruktúry na jednotlivých školách (projekt Digitálna infraštruktúra škôl)
Predpokladaný termín splnenia:4/2024 - 10/2025
Skutočný termín splnenia:
Zvýšenie počtu škôl s plným vstupným digitálnym vybavením na 80 %
Predpokladaný termín splnenia:12/2024
Skutočný termín splnenia:
Zvýšenie počtu škôl s plným vstupným digitálnym vybavením na 90 %
Predpokladaný termín splnenia:12/2025
Skutočný termín splnenia:
Zvýšenie počtu škôl s plným vstupným digitálnym vybavením na 100 %
Predpokladaný termín splnenia:6/2026
Skutočný termín splnenia:
Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zabezpečenie dobrého zážitku z prehliadania

Patria medzi ne základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako aj ďalšie, ktoré sa používajú len na anonymné štatistické účely, na nastavenie komfortu alebo na zobrazenie personalizovaného obsahu. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré kategórie chcete povoliť. Upozorňujeme, že na základe vašich nastavení nemusia byť dostupné všetky funkcie webovej lokality.

Vaše nastavenia cookies boli uložené